Liikennerikkomusten valvontaan haetaan EU:ssa yhteistä mallia

Uutinen 29.11.2010 13.05 fi

EU-maiden rajat ylittävää liikennerikkomusten valvontaa esitetään tehostettavaksi. EU:n liikenneministerit keskustelevat asiasta Brysselissä 2. joulukuuta. Viestintäministerit kokoontuvat 3. joulukuuta ja silloin asialistalla on mm. EU:n taajuuspoliittinen ohjelma.

Suomea kokouksessa edustavat liikenneministeri Anu Vehviläinen ja viestintäministeri Suvi Lindén.

EU-maat ovat suunnitelleet järjestelmää, jolla EU-maiden kansalaisten toisessa jäsenmaassa tehdyistä liikennerikkomuksista voitaisiin aikaisempaa aktiivisemmin vaihtaa tietoja. EU:n tavoitteena on perustaa sähköinen järjestelmä, joka helpottaa ja nopeuttaa tietojen vaihtoa liikennerikkomuksiin syyllistyneistä henkilöiden ja rikkomuksissa käytetyistä ajoneuvoista.

Lisäksi liikenneministerit keskustelevat rautatieliikenteen raskaiden kuljetusten kilpailulainsäädännön uudistamisesta sekä siitä, miten vesiliikenne saataisiin entistä paremmin osaksi EU:n logistiikka- ja liikenneketjuja.

Viestintäministerit keskustelevat taajuuspoliittinen ohjelman lisäksi Euroopan tietoturvaviraston Enisan toimikauden jatkamisesta joko viideksi tai puoleksitoista vuodeksi. Ministerineuvoston asialistalla ovat myös neuvoston päätelmät laajakaistastrategiasta, digitaalistrategiasta ja innovaatiounionin vuorovaikutuksesta.