Takaisin

Liikennerikkomusten virhepisteytystä harkitaan

Liikennerikkomusten virhepisteytystä harkitaan

Tiedote 18.06.2007 14.21 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää, mikä olisi paras tapa käsitellä toistuvien liikennerikkomusten seuraamuksia. Nykyistä rikkomusten määrään perustuvaa järjestelmää voidaan kehittää. Vaihtoehtona olisi alkaa pisteyttää rikkomuksia niiden vakavuuden mukaan.

Ministeriö pyytää liikennealan toimijoilta lausuntoja virhepistejärjestelmästä elokuun loppuun mennessä. Ministeriö tekee päätökset jatkosta lausunnot saatuaan.

Virhepistejärjestelmä koskisi rikkomuksia, jotka eivät yksinään johda ajokieltoon. Uudessa mallissa lievien liikennerikkomusten vakavuuserot voitaisiin ottaa huomioon nykyistä paremmin. Liikenneturvallisuutta pahasti heikentävät teot johtaisivat toistuessaan ajokieltoon nykyistä nopeammin. Vastaavasti kaikkein lievimpiä rikkomuksia uusi malli sallisi nykyistä enemmän ennen ajokiellon määräämistä.

Virhepistejärjestelmässä rikkomukset pisteytettäisiin niiden vakavuuden mukaan. Pisteitä voitaisiin antaa esimerkiksi asteikolla 1-3. Ajokielto voitaisiin määrätä esimerkiksi, kun rikkeistä on kertynyt kahdeksan pistettä. Uusilla kuljettajilla virheet johtaisivat ajokieltoon jo aiemmin. Takarajana rikkeiden vanhentumiselle olisi esimerkiksi kolme vuotta. Ministeriön alustavien arvioiden mukaan uusi pistejärjestelmä ei kuitenkaan välttämättä parantaisi merkittävästi liikenneturvallisuutta.

Vakavimmat rikokset kuten rattijuopumus, törkeä rattijuopumus ja törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen eivät olisi mukana mahdollisessa virhepistejärjestelmässä. Tuomioistuin määräisi niistä jatkossakin ajokiellon yhden teon perusteella. Lisäksi poliisi voisi edelleen määrätä ajokieltoon yhden rikoksen perusteella, jos se osoittaa vakavaa piittaamattomuutta.

Suomen nykyinen toistuvien liikennerikkomusten ajokieltojärjestelmä perustuu rikkomusten määrään. Ajokielto määrätään, jos kuljettajalle on kertynyt kolme rikkomusta vuoden aikana tai neljä kahden vuoden aikana. Uusien kuljettajien rikkomuksiin puututaan yhtä rikkomusta aiemmin. Ajokiellon määrää poliisi ja se on pituudeltaan 1-6 kuukautta. Kaikki rikkomukset ovat samanarvoisia. Ajoneuvohallintokeskus lähettää kuljettajalle muistutuskirjeen ennen kuin ajokieltoon johtava määrä rikkomuksia on täynnä.

Ajoneuvohallintokeskus on selvittänyt sitä, miten hyvin kansalaiset tuntevat nykyisen ajokorttiseuraamusjärjestelmän. Kaikista vastaajista lähes 60 prosenttia tunsi järjestelmän, muistutuskirjeen saaneista 84 prosenttia. Ajokorttiseuraamusjärjestelmää pidetään oikeudenmukaisena, selkeänä sekä ymmärrettävänä ja siitä toivotaan lisää tiedottamista. Järjestelmän tuntemisen vaikutus liikennekäyttäytymiseen jakaa mielipiteet: puolet järjestelmän tuntevista katsoo sen vaikuttavan liikennekäyttäytymiseen, toinen puoli ei. Muistutuskirjeen saaneiden keskuudessa vaikutus liikennekäyttäytymiseen on suurempi. TNS Gallupin tekemä kysely lähetettiin 2000 ajo-oikeuden haltijalle. Vastausprosentti oli vain 18.

Pistejärjestelmät ovat käytössä useissa Euroopan maissa. Toisissa järjestelmissä pisteet lisääntyvät ja toisissa vähenevät rikkomusten myötä.
Jos Suomessa siirrytään virhepistejärjestelmään, se olisi käytössä aikaisintaan ensi vuosikymmenen alkupuolella.


Lisätietoja, virhepistejärjestelmä:
hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen, puh. (09) 160 28629 tai 0400 665 395
ylitarkastaja Janne Mänttäri, puh. (09) 160 28569 tai 0400 693 544

AKEn tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelmästä:
yksikönpäällikkö (opetus ja tutkinnot) Sami Mynttinen, Ajoneuvohallintokeskus, puh. (09) 6185 3555 tai 0500 716 181