null Liikenneturva: Ohjeita koulumatkalle

Liikenneturva: Ohjeita koulumatkalle

Uutinen 14.08.2009 15.10 fi

Liikennemerkki: kävelykatu.

Syksyn lähestyessä kadut ja tiet täyttyvät pienistä jalankulkijoista. Koulumatka on usein ensimmäinen askel kohti lapsen itsenäistä liikkumista, joten vastuullisen liikennekäyttäytymisen opettelu on hyvä alkaa siitä.

Koulumatkan harjoittelu etukäteen yhdessä vanhemman kanssa lisää lapsen turvallisuutta ja lieventää vanhempien huolta. Suojateiden ja kevyen liikenteen ali- ja ylikulkupaikkojen läpikäyminen sekä tien ylittämisen harjoittelu ovat tärkeä osa liikennekasvatusta. Lapsen liikkumista koulumatkalla kannattaa tarkkailla ja varmistaa, että ohjeet pysyvät mielessä.

Liikenneturva on tehnyt ohjeen turvallisen koulutien valinnasta. Lasten kohdalla suurin vastuu heidän turvallisuudestaan kuuluu aikuisille, joiden tulee opastaa turvalliseen liikkumiseen ja omalla toiminnallaan huolehtia pienempien turvallisuudesta. Kaikkien aikuisen antama malli liikennekäyttäytymisessä ja erilaisten turvalaitteiden käytössä on yksi osa tätä jaettua vastuuta.