Liikenneturvallisuustavoitteet todeksi

Uutinen 27.04.2011 09.40 fi sv

Luonnos liikenneturvallisuussuunnitelmasta vuosille 2011 - 2014 on lähtenyt lausunnolle. Suunnitelmaluonnos tähtää tieliikenteen turvallisuuden parantamiseen kokoamalla eri tahojen toimenpiteet yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Siinä myös linjataan suunnitelmakauden ja pitkän aikavälin keskeisiä liikenneturvallisuustoimia. Lausunnot pyydetään antamaan ministeriölle 19.5.2011 mennessä.

Liikenneturvallisuus on pitkällä aikavälillä hitaasti parantunut, mutta vuodelle 2010 asetettu välitavoite, alle 250 liikennekuolemaa vuodessa, jää saavuttamatta. Pitkänaikavälin tavoite on, että vuonna 2025 on enintään 100 liikennekuolemaa vuodessa ja Suomi on tieliikenteen turvallisuudessa Euroopan kärkimaiden joukossa.

Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää useita tärkeitä toimenpiteitä. Näiden toteutumista tulee seurata ja valvoa järjestelmällisesti. Suunnitelma sisältääkin ehdotuksen tunnuslukujärjestelmästä, jossa toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan pysyvillä muuttujilla vuosittain. Tällöin tarvittaviin korjausliikkeisiin voidaan ryhtyä nopeasti.