null Liikennevirastoja tarkoitus yhdistää

Liikennevirastoja tarkoitus yhdistää

Tiedote 09.05.2008 10.41 fi sv

Valtion liikennehallintoa aiotaan uudistaa niin, että alan virastoja olisi kuuden sijasta kaksi. Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt muutoksen valmistelun.

Uusista virastoista toinen hoitaisi väyläasioita, toinen turvallisuusasioita. Väylävirasto muodostuisi Tiehallinnon ja Merenkulkulaitoksen väylätoiminnoista sekä Ratahallintokeskuksesta. Turvallisuusvirastoon koottaisiin Ajoneuvohallintokeskus, Rautatievirasto ja Ilmailuhallinto sekä Tiehallinnon ja Merenkulkulaitoksen turvallisuustehtävät.

Suunnitelmien mukaan uudet virastot aloittaisivat vuoden 2010 alusta.

Kokoamalla hajanaista hallintoa isompiin yksiköihin parannettaisiin toiminnan vaikuttavuutta. Yhdistäminen edistäisi myös tuottavuustavoitteisiin pääsyä.

Ministeriön työryhmät tekevät ehdotuksen siitä, millä tavoin uudistus voitaisiin toteuttaa. Työn takaraja on maaliskuun loppu 2009.

Ylijohtaja Juhani Tervalan vetämään johtoryhmään kuuluvat virastojen pääjohtajat. Väylävirastojen selvitysryhmää johtaa ja selvitysmiehenä toimii ministeriön rakennusneuvos Mikko Ojajärvi. Turvallisuusviraston perustamista luotsaa selvitysmiehenä diplomi-insinööri Reino Lampinen.

Kullakin virastolla on lisäksi omat uudistusta seuraavat ryhmät. Niissä on myös henkilöstön edustus.

Selvityksessä otetaan huomioon myös valtion aluehallintoon tulossa olevat muutokset.

Liikennevirastojen budjettimäärärahat ovat yhteensä yli 1,5 miljardia euroa vuodessa. Työntekijöitä on noin 2200.


Lisätietoja:
kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389
liikenneministerin erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh.044 0581030
ylijohtaja Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482, 050 552 7260
viestintäjohtaja Katariina Kivistö, puh. (09) 160 28330, 0400 502 128