Liikenteelle uusi ympäristöstrategia

Uutinen 13.12.2013 12.46 fi sv

Ruuhka moottoritiellä (Kuva: Rodeo)

Liikenne- ja viestintäministeriö tavoittelee uudella liikenteen ympäristöstrategialla kestävää ja teknisesti edistyksellistä liikennettä. Keinojen keskiössä ovat vähäpäästöiset ajoneuvoteknologiat ja vaihtoehtoiset käyttövoimat, mutta myös kansalaisten liikkumistapojen muutokset.

Liikenteen ympäristöstrategia 2013-2020 määrittelee liikenne- ja viestintäministeriön ja sen hallinnonalan ympäristötyön keskeiset tavoitteet ja toimintalinjat kaikille liikennemuodoille. Ympäristöstrategia sisältää myös ministeriön ilmastopoliittisen ohjelman (ILPO) päivityksen.

Liikenteen ympäristöstrategiassa haetaan ratkaisuja kolmeen liikenteeseen liittyvään ympäristöongelmaan, joiden kohdalla liikenteen osuus on erityisen suuri tai joiden kehitys on kulkenut väärään suuntaan.

Keskeisimmät haasteet ovat ilmastonmuutoksen hillinnässä, liikenteen aiheuttamien terveyshaittojen vähentämisessä sekä Itämeren suojelussa.

Liikenteen ympäristötoimenpiteet kohdistetaan erityisesti tieliikenteeseen, sillä sen osalta tavoitteisiin pääseminen on suurimmaksi osaksi kotimaisissa käsissä. Lisäksi tieliikenteen osuus päästöistä, ja siten myös päästövähennysten mahdollisuus, on suurin.

Lento- ja meriliikenteen osalta kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet ja -keinot linjataan pääosin kansainvälisissä neuvotteluissa. Rautatieliikenteen osuus kasvihuonekaasupäästöistä on vähäinen suhteessa muihin liikennemuotoihin.