Takaisin

Liikenteen ja viestinnän linjauksista kerätään näkemyksiä

Liikenteen ja viestinnän linjauksista kerätään näkemyksiä

Tiedote 23.03.2006 13.33 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt kuulemiset liikennepolitiikan ja arjen tietoyhteiskunnan strategioita varten.

Maakuntien liitot, tiepiirit, lääninhallitukset, kaupungit ja kauppakamarit voivat esittää näkemyksiään liikenteen kehittämisestä ensi viikolla Oulussa, Tampereella ja Kuopiossa. Helsingin keskusteluseminaari on huhtikuun alussa. Huhtikuussa järjestetään lisäksi sidosryhmäseminaari ja kansalaisjärjestöjen kuuleminen Helsingissä.

Arjen tietoyhteiskunnasta eli ubiikkiyhteiskunnasta on teetetty taustaselvitys. Siinä tarkastellaan niitä mahdollisuuksia, joita uusi teknologia antaa arjen parantamiseksi ja yritysten tuottavuuden lisäämiseksi. Selvitettävinä ovat mm. liikennesovellukset. Toisaalta pohditaan riskejä, jotka liittyvät yksityisyyden suojaan, tietoturvallisuuteen ja sosiaaliseen epätasa-arvoon. Selvitys on laajalla lausuntokierroksella.

Liikennejärjestelmästä ja -palveluista tehdään oma visionsa. Liikenne 2030 -strategiassa haetaan tulevaisuuden painopisteitä ja vaihtoehtoja ongelmien ratkaisuun. Aiempiin liikennestrategioihin verrattuina keskusteluihin luonnostellussa herätepaperissa korostuvat mm. liikenteen ympäristökysymykset sekä veropoliittisten päätösten vaikutukset liikenteeseen.

Strategiatyön yhteydessä tuotetaan myös ministeriön tulevaisuuskatsaukset ensi kesäkuuhun mennessä.

Liikenne 2030 -kuulemistilaisuuksien yhteydessä toteutetaan kuulemiset myös liikenneväylästön runkoverkkosuunnitelmasta. Siitä valmistuu vaikutusarviointi toukokuussa. Sen jälkeen on vielä lausuntokierros.

Valtakunnallisesti merkittäviin liikenteen runkoverkkoihin kuuluisi ministeriön työryhmän ehdotuksen mukaan tiestöstä 3060 kilometriä ja rautateistä 2750 kilometriä. Runkoverkkojen lopullinen laajuus määräytyy vaikutusarvioinnin jälkeen. Ehdotetuille teille ja radoille asetettaisiin muuta väylästöä korkeammat ja yhtenäisemmät laatutavoitteet.Lisätietoja

Liikenne 2030 -strategia:
ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500

Ubiikkisterategia:
ylijohtaja Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389

Runkoverkkosuunnitelma:
liikenneväyläyksikön päällikkö Mikko Ojajärvi, puh. (09) 160 28574
liikenneneuvos Petri Jalasto, puh. 040 552 9039

LVM/viestintä puh. (09) 160 28331, 28330, 28333