Liikenteen kuolemanriski moninkertainen työelämään ja vapaa-aikaan nähden

Tiedote 14.08.2008 10.24 fi sv

Riski kuolla liikenteessä on käytettyyn aikaan suhteutettuna noin kymmenkertainen verrattuna työelämään ja kaksinkertainen vapaa-aikaan nähden.

Liikenteen kuolemanriski on kuitenkin vähentynyt huomattavasti viime vuosina. Esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn kuolemanriski vuosina 2004-2006 on pienentynyt kolmanneksella verrattuna vuosiin 1997-1999. Tämä selviää liikenne- ja viestintäministeriön teettämästä tutkimuksesta, jossa vertailtiin liikenteen ja muiden toimintojen turvallisuutta. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Tiehallinnon, Ilmailuhallinnon, Ratahallintokeskuksen ja Rautatieviraston kanssa.

Moottoripyöräilijän riski joutua kuolemaan johtavaan onnettomuuteen on suurin, ja sen todennäköisyys on kasvanut viime vuosina. Myös koko kevyt liikenne on edelleen tilaston kärjessä. Matkan pituutta kohti laskettuna turvallisinta on liikkua junalla tai lentäen.

Vuosina 2004-2006 liikenteessä kuoli vuosittain noin 400 ihmistä, joista valtaosa eli 368 menehtyi tieliikenteessä. Junaliikenteessä kuoli 23 henkilöä joko tasoristeysonnettomuuksissa tai luvattomasti radalla kulkiessaan. Ilmaliikenteessä kuoli seitsemän ihmistä.

Eniten työpaikkaturmia tapahtui rakentamisessa ja liikenteessä. Vuosina 2003-2005 kuoli työpaikalla keskimäärin 39 henkilöä vuodessa, työliikenteessä kuusi ja työmatkalla 24.

Suomen tieliikenteen turvallisuus oli vuonna 2005 EU:n keskitasoa parempi. Muihin Pohjoismaihin nähden Suomen turvallisuus oli heikompi sekä asukaslukuun että ajoneuvokilometreihin suhteutettuna. Myös rautatieliikenteessä Suomessa tapahtui muita Pohjoismaita enemmän kuolemantapauksia asukaslukuun nähden.

Suomessa liikenneturvallisuustavoitteita asetettaessa on esitetty, että liikenteen pitäisi olla yhtä turvallista kuin työelämä keskimäärin.


Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Leif Beilinson (liikenne- ja viestintäministeriö) p. (09) 160 28572, 0400 717314
erikoistutkija Harri Peltola (VTT) p. 040-506 9064