Liikenteen maksut ja niiden tulevaisuus kiinnostavat kansalaisia

Uutinen 05.09.2012 15.04 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt kansalaisten käsityksiä liikenteen verojen ja maksujen oikeudenmukaisuudesta ja mahdollisista tienkäyttömaksuista. Tulosten perusteella kansalaiset ovat kiinnostuneita aiheesta eivätkä tyrmää uusiakaan vaihtoehtoja liikenteen nykyisille maksuille, mutta suuri osa ei osaa ottaa kantaa asiaan. Tietoa tienkäyttömaksuista ja niiden vaikutuksista tarvitaan. Huolta aiheuttaa erityisesti liikenteen maksujen oikeudenmukaisuus ja alueellinen tasa-arvo sekä ajoneuvopaikannus.

Kyselytutkimus on osa liikenne- ja viestintäministeriön asettaman, oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävän työryhmän työtä. Jorma Ollilan vetämän työryhmän tarkoituksena on tutkia tienkäyttömaksujen käyttöönoton mahdollisuutta Suomessa.

Vastaajilla oli kyselytutkimuksen perusteella varsin selkeitä näkemyksiä liikenteen maksujen oikeudenmukaisuudesta. Erityisesti alueellisen oikeudenmukaisuuden näkökulma korostui vastauksissa ja sen suhteen vastaajilla tuntuu olevan melko laajaakin yksimielisyyttä.

Yleinen käsitys on ollut, että kansalaiset suhtautuvat tienkäyttömaksuihin kriittisesti, mutta niihin ei kyselyn perusteella suhtauduta ainakaan sen kriittisemmin kuin nykyisiinkään liikenteen maksuihin. Noin 60 prosenttia vastaajista suhtautuu vähintäänkin melko myönteisesti siihen, että kaikki liikenteen maksut määräytyisivät auton liikkumisen perusteella.

Yhtenä huolena kyselyssä nousi esiin ajoneuvon seuranta, jota tarvittaisiin valtakunnallisesti kattavan tienkäyttömaksujärjestelmän tukena. Tällaiseen seurantaan vastaajat suhtautuvat varsin varautuneesti.