Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin pääjohtajan virkaan yhdeksän hakijaa

Uutinen 15.10.2014 16.44 fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin pääjohtajan virka on haettavana 1.1.2015 lukien viiden vuoden määräajaksi. Hakuaika päättyi 15.10.

Pääjohtajan virkaa hakee nykyinen pääjohtaja Kari Wihlman. Virkaa hakevat myös Hannu Olavi Gröhn, Kari Hakuli, Katariina Juhola, Tuomas Jokipii, Sami Nikula, Erkki Olli, Musa Sizya ja Michael Wahlberg.

Pääjohtajan tehtävänä on johtaa virastoa ja vastata viraston toiminnan yleisestä kehittämisestä sekä valvoa, että virastolle kuuluvat tehtävät suoritetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Liikenteen turvallisuusvirasto on liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä vastaava hallinto- ja turvallisuusviranomainen. Virasto edistää liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä liikennejärjestelmässä sekä tuottaa liikenteen viranomaispalveluja. Liikenteen turvallisuusviraston henkilöstömäärä on noin 500.