null Liikenteenhallinnan järjestämistä selvitetty

Liikenteenhallinnan järjestämistä selvitetty

Tiedote 21.01.2011 12.29 fi

Liikenteenhallinnan organisoinnissa on kolme realistista vaihtoehtoa: hajautettu malli, keskitetty virkatyömalli ja keskitetty malli, jossa liikenteen hallinnasta vastaa valtion omistama osakeyhtiö.

Liikenteenhallinnan organisointi vaikuttaa siihen, miten hallintajärjestelmiä kehitetään ja miten viranomaisyhteistyö järjestetään. Liikenteenhallinta vaikuttaa myös liikkumisen turvallisuuteen ja häiriöihin varautumiseen.

Liikennevirasto luovutti tänään 21. tammikuuta liikenne- ja viestintäministeriölle Liikenteenhallinnan tulevaisuutta koskevan selvityksen. Ministeriö oli pyytänyt Liikennevirastoa selvittämään ja arvioimaan liikenteen ohjausjärjestelmien tulevaisuuden visioita ja kehittämisvaihtoehtoja. Selvityksessä on tarkasteltu meri-, tie- ja rautatieliikenteen liikenteenhallintaa.

Selvityksen ovat tehneet projektipäällikkö Jouni Paavilainen ja tutkija Tommi Mäkelä Tampereen teknillisestä yliopistosta yhdessä Liikenneviraston asiantuntijoista kootun työryhmän kanssa. Työtä on ohjannut pääjohtaja Juhani Tervalan johtama ohjausryhmä, jossa on ollut Liikenneviraston asiantuntijoiden lisäksi sidosryhmien laaja edustus.

Liikennemuodosta riippumatta liikenteenhallinta kattaa liikenneverkon kysynnän ja käytön hallinnan, liikennöitävyyden seurannan ja liikennöitävyydestä annettavan informaation hallinnan. Lisäksi liikenteenhallinnasta hoidetaan liikenteen valvontaan ja ohjaamiseen liittyviä asioita sekä häiriötilanteita.

Liikenne- ja viestintäministeriö päättää jatkotoimista sen jälkeen, kun se on tarkemmin perehtynyt selvitykseen. Tällä vaalikaudella asiasta ei kuitenkaan ole tarkoitus tehdä päätöksiä.

Lisätietoja:
ylijohtaja Minna Kivimäki, puh. 040 754 9871
hallitusneuvos Silja Ruokola, puh. 040 580 0894