null Liikkujan viikko ohjaa ympäristöystävällisempiin liikkumistapoihin

Liikkujan viikko ohjaa ympäristöystävällisempiin liikkumistapoihin

Tiedote 14.09.2009 14.38 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö tiedottavat

Kansainvälinen Liikkujan viikko opastaa jo seitsemättä kertaa ympäristön ja yhteiskunnan kannalta edullisempiin liikkumistapoihin. Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat paitsi ympäristöystävällisiä, usein myös taloudellisia ja turvallisia liikkumisvaihtoehtoja. Liikenteestä syntyviä päästöjä on mahdollista vähentää nopeastikin, jos ihmiset siirtyvät enenevässä määrin joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen käyttäjiksi.

Liikkujan viikolla (16.-22.9.2009) järjestetään eri puolilla Suomea avoimia tapahtumia, joissa on tarjolla tietoa ympäristöystävällisistä liikkumismuodoista. Viikon teemana on kolme kaupunkiasumiseen liittyvää asiaa: ilmanlaatu, ilmasto ja ilmapiiri.

Tapahtuma on osa Euroopan laajuista kokonaisuutta. Liikkujan viikkoa vietetään noin 1 200 paikkakunnalla eri puolilla Eurooppaa.

Liikkujan viikko on tähän mennessä ollut ehkä näkyvin osa valtakunnallista liikkumisen ohjaus -toimintaa Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Liikkumisen ohjaus eli kuluttajien liikkumisvalintoihin vaikuttaminen on ollut onnistunut toimenpide muun muassa Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa, missä on perustettu erityisiä liikkumisen palvelukeskuksia, jotka jakavat kuluttajille tietoutta vähäenergisistä liikkumistavoista ja kampanjoivat henkilöautoilulle vaihtoehtoisten kulkumuotojen puolesta.

Suomessa liikkumisen ohjaus organisoidaan vuoden 2010 alussa aloittavan Liikenneviraston tehtäväksi. Liikennevirasto muodostuu Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitoksen toimintojen yhdistämisestä.

Toimintaa on tarkoitus tukea myös seututasolla ainakin neljän suurimman kaupungin kohdalla. Käytännössä liikkumisen ohjaus voisi perustua liikkumisen palvelukeskuksiin, joiden tehtävänä olisi liikkumisen ohjaukseen liittyvän tiedon aktiivinen jakaminen, kampanjointi ja palveluiden kehittäminen.

Liikkumisen ohjauksen järjestäminen Suomessa:
Liikkumisen palvelukeskus. Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja (27/2008) www.lvm.fi/web/fi/julkaisu

Liikkujan viikko: www.liikkujanviikko.fi
European Mobility Week: http://www.mobilityweek-europe.org/

Lisätietoja:

Yli -insinööri Kaisa Mäkelä, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 936
Ylitarkastaja Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö puh. 09 160 28560, 0400 153 745