null Lindén haluaa nopeuttaa valokuituverkkojen rakentamista

Lindén haluaa nopeuttaa valokuituverkkojen rakentamista

Tiedote 07.05.2009 14.25 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt maakuntien liitoilta ehdotuksia haja-asutusalueiden laajakaistan pilottihankkeiksi, jotka on tarkoitus käynnistää vuoden 2009 aikana.

Hankkeet liittyvät hallituksen periaatepäätökseen, jonka mukaan lähes kaikki kotitaloudet ovat vuoden 2015 loppuun mennessä enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 megabitin yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta.

Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan pilottihankkeilla saadaan nopeiden laajakaistayhteyksien rakentaminen ripeästi liikkeelle.

- Tietoliikenneyhteyksien parantaminen on myös tehokas talouden elvytyskeino. Alan toimintaedellytykset on turvattava, jotta työllisyys alalla saadaan pidettyä mahdollisimman korkealla, Lindén toteaa.

Piloteilla haetaan kokemuksia Laajakaista kaikille -hankkeen päävaiheen toteutusta varten. Verkkojen rakennuskustannuksiin voi saada julkista tukea sillä viiden prosentin väestöpeiton alueella, jolle ei kaupallisesti toteutettuja valokuituverkkoja ole mahdollista rakentaa. Tuet myöntää Viestintävirasto.

Myös kotitalouksilla on mahdollisuus saada kotitalousvähennys valokuituverkon rakentamiseen oman tontin alueella.

Lindénin mukaan tärkeää on lisäksi miettiä, kuinka valokuituyhteyksien kysyntää voitaisiin lisätä. Kysynnän kasvu tuo vauhtia myös kaupallisten verkkojen toteutukseen.

Lindén aikookin tavata lähiviikkoina alan keskeiset toimijat. Tarkoituksena on sopia aikaistamistoimista, joilla verkot saataisiin rakennettua mahdollisimman nopeasti.


Lisätietoja

erityisavustaja Sami Paatero, puh. (09) 160 28324
neuvotteleva virkamies Juha Parantainen, puh. (09) 160 28383 tai 040 756 9601