null Lindén: Julkisen tiedon käytön esteet poistettava pian

Lindén: Julkisen tiedon käytön esteet poistettava pian

Uutinen 26.03.2010 09.40 fi

Viestintäministeri Suvi Lindén pitää tärkeänä, että julkisen tiedon uudelleenkäytön esteet puretaan pian. Tämä edellyttää tietopolitiikan määrittelemistä, lainsäädännön muuttamista sekä hallinnon käytäntöjen uudistamista. Tiedon avoimuus ja käyttö ovat Lindénin mukaan tietoyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta juuri nyt ratkaisevassa roolissa.

Lindén puhui aiheesta Aalto-yliopiston järjestämässä Yhdistetty avoin tieto Suomessa -tilaisuudessa 26. maaliskuuta.

- Julkishallinnon tietovarantojen vapaa saatavuus on saanut viime aikoina merkittävää tukea laajasti eri tahoilta. Yleinen ymmärrys asian tärkeydestä on saavutettu erinäisten selvitysten, kansainvälisten esimerkkien ja yhteiskunnallisen keskustelun kannustamana, Lindén muistutti.

Lindén pitää julkisen datan saatavuutta avainkysymyksenä tietoyhteiskunnan kehittymisessä.

- Tietovarantojen avaaminen luo uusia toimintamahdollisuuksia yrityksille ja yhteisöille, tuo ratkaisuja hallinnon tuottavuusvaateisiin sekä lisää yhteiskunnan toiminnan läpinäkyvyyttä, Lindén totesi.

Kolme työryhmää valmistelee parhaillaan esityksiä julkisen tiedon saatavuuden tehostamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä keskittyy esteiden poistamisen vaatimiin toimiin ja tiedon hyödyntämisessä tarvittavaan tietoinfrastruktuuriin.

Valtiovarainministeriön työryhmien tehtävänä on saada eri tietovarannot yhtenäisellä hinnoittelulla ja lisenssiehdoilla saataville sekä määritellä tietovarantojen yhteisiä teknisiä rajapintoja.