null Lindén: Koulun kirittävä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä

Lindén: Koulun kirittävä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä

Tiedote 23.03.2011 13.10 fi

Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan koulumaailmassa on ryhdyttävä kirimään sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä että digitaalisen lukutaidon opettamisessa lapsille ja nuorille.

Kouluissa tarvitaan nyt osaavia opettajia, laadukkaita sähköisiä oppisisältöjä ja toimivat tietoliikenneyhteydet.

- Lasten median käyttö ja tietotekniikan hallinta eivät saisi kulkea koulussa eri latua kuin muussa elämässä. Pelkkä pelaaminen tai sosiaalisen median käyttö netissä eivät luo niitä valmiuksia, joita tietoyhteiskunnassa tarvitaan, mutta nämäkin välineet voidaan ottaa osaksi koulumaailmaan oppimista innostamaan, Lindén muistuttaa.

Lindén puhui aiheesta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmaa käsitelleessä keskustelutilaisuudessa Helsingissä 23. maaliskuuta.

Lindén pitää tärkeänä varmistaa, että ainakin kaikilla valmistuvilla opettajilla on laajat tiedot ja taidot käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa.

- Opettajankoulutuslaitokset ja harjoittelukoulut on varustettava uudella opetusteknologialla. Lisäksi on kehitettävä tutkimuksen kautta uusia pedagogisia menetelmiä ennen kaikkea vuorovaikutteisten oppimisympäristöjen käyttöön. Opetusteknologian käyttö on syytä saattaa omaksi opintokokonaisuudeksi myös opettajien täydennyskoulutukseen, Lindén toteaa.

Tuoreen Opettajat Suomessa 2010 -julkaisun mukaan vain puolella opettajista on käytössään henkilökohtainen tietokone. Lindén pitää tätä huolestuttavana.

- Kuluvan vuoden budjettiin onkin varattu rahaa lukioiden laitehankintoihin ja lähiverkkojen kunnostamiseen sekä opettajankoulutuslaitosten varustamiseen. Tavoitteeksi on myös asetettu, että vuodesta 2014 alkaen tieto- ja viestintäteknologiaa alettaisiin asteittain hyödyntää myös ylioppilaskirjoituksissa, Lindén summaa.


Lisätietoja Kansallisesta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmasta:
neuvotteleva virkamies Aleksandra Partanen, p. (09) 160 28671, 040 505 6124