null Lindén: Kunnat ratkaisevat, kuinka tietoyhteiskunta etenee

Lindén: Kunnat ratkaisevat, kuinka tietoyhteiskunta etenee

Tiedote 09.09.2009 11.40 fi

Viestintäministeri Suvi Lindén pitää kuntien tekemiä sähköisten palvelujen ratkaisuja avainasemassa tietoyhteiskuntakehityksen vauhdittamisessa. Kuntalaiset tarvitsevat toimivia ja järkeviä sähköisiä lähipalveluita, ja kuntien omat päätökset ovat tässä Lindénin mukaan merkittäviä.

Lindén haastaakin kuntapäättäjiä ennakkoluulottomuuteen. Entiset toimintatavat on pystyttävä kyseenalaistamaan. Kuntien ja valtion yhteistyön on oltava laaja-alaista ja toimintakulttuurin avointa.

Lindén puhui aiheesta Helsingissä pidetyillä Kuntamarkkinoilla 9. syyskuuta.

Eräänä suurimmista sähköisten palvelujen karikoista Lindén pitää tietojärjestelmien nykyistä sirpaloituneisuutta ja yhteisen näkemyksen puuttumista.

- Sähköisten palvelujen yhteentoimivuus on yksi tärkeimmistä tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista. On keskeistä, että valtio ja kunnat nähdään yhtenä kokonaisuutena. Tästä syystä kuntien ja valtion tietojärjestelmäyhteistyötä on tiivistettävä, Lindén painottaa.

Palvelujen kehitystä nopeuttaa Lindénin mukaan se, että julkisen sektorin hankinnoissa hyödynnetään markkinoiden tarjoamia ratkaisuja ja avointa lähdekoodia.

- Tärkeää on myös pitää huolta siitä, että kansalaisilla on valmiudet käyttää kuntien ja valtion sähköisiä palveluja. Esimerkiksi ikääntyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien väestöryhmien osaamista on kehitettävä. Yksi kehittämistoimista on niin sanottu Nettitalkkari-hanke, jonka valmistelu on meneillään, Lindén toteaa.

Lindén pitää kuntien roolia keskeisenä myös vauhditettaessa haja-asutusalueiden laajakaistahankkeiden syntymistä.

- Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat voimavara ja vahvuus yrityksille ja tällä tavoin kunnille mitä parhainta elinkeinopolitiikkaa, Lindén muistuttaa.


Lisätietoja
erityisavustaja Anna Anttinen, puh. (09) 160 28324