Lindén: Langattomien mikrofonien käyttöön ei ongelmia

Tiedote 03.06.2008 15.27 fi sv

Lähiaikoina annettava asetus analogiselta televisiolta vapautuneiden taajuuksien jaosta ei uhkaa langattomien äänilaitteiden käyttämistä, viestintäministeri Suvi Lindén toteaa. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi langattomat mikrofonit, joiden tulevaisuudesta on esitetty julkisuudessa huolta.

Viime syksynä pidetyn maailman radiotaajuuskonferenssin seurauksena taajuusaluetta 790-862 MHz, jolla on nyt muun muassa radiomikrofonikäyttöä, on mahdollista käyttää matkaviestinverkoille kaikissa Euroopan maissa viimeistään 16.6.2015.

Lausuntokierroksella olleen valtioneuvoston asetusehdotuksen mukaan kyseinen taajuusalue osoitettaisiin Suomessa matkaviestinkäyttöön. Muun muassa Ruotsi on jo tehnyt vastaavan päätöksen.

Asetusmuutos mahdollistaisi sen, että Viestintävirasto voisi hyvissä ajoin aloittaa tarvittavat todennäköisesti useamman vuoden kestävät taajuuskoordinaatiot naapurimaiden kanssa. Taajuusasetuksen lausuntoaika on juuri päättynyt ja pykäliä muokataan vielä ennen asetuksen antamista.

Suurin osa Suomessa käytössä olevista langattomista radiomikrofoneista toimii tällä hetkellä UHF-yläkaistan taajuuksilla, joten niille tullaan osoittamaan korvaavat taajuudet. Siirtymäaika tulee kuitenkin olemaan riittävän pitkä ja vasta sen jälkeen ensi vuosikymmenellä taajuusalueelle aletaan myöntää matkaviestinnän käynnistämisen mahdollistavia toimilupia.

Koska langattomat äänilaitteet käyttävät radiotaajuuksia, tarvitaan tietyille taajuuksille Viestintäviraston antama radiolupa. Viraston myöntämät luvat pysyvät voimassa ja uusia voidaan myöntää siihen saakka, kun kyseiset taajuudet otetaan myöhemmin matkaviestinnän käyttöön.

Viestintäviraston arvion mukaan vain murto-osalla langattomien laitteiden käyttäjistä on radiolain edellyttämä lupa.

- Oletan, että kysymys on inhimillisestä unohduksesta tai tietämättömyydestä. Toivon kuitenkin, että radiomikrofonien käyttäjät hankkisivat tarpeelliset luvat. Lupajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa erilaisten radiolaitteiden häiriötön käyttö sekä muodostaa kokonaisnäkemys käytön luonteesta ja määrästä, Lindén kuvaa.

Langattomien äänilaitteiden tilannetta ei ole ratkaistu vielä Euroopan unioninkaan tasolla.

Euroopan komissio on pyytänyt Euroopan posti- ja telehallintojen yhteistyöelimeltä (CEPT) ehdotusta mobiiliverkkojen ja multimediatyyppisten lähetysverkkojen taajuuksien käytöstä television UHF-alueella. Samalla komissio teettää suunnitelman siitä, miten radiomikrofonien taajuuksien käyttö järjestetään Euroopassa. Euroopan laajuinen ratkaisu on toivottava, koska se vaikuttaisi alentavasti laitteiden tuotantokustannuksiin.


Lisätietoja

erityisavustaja Aleksi Randell, puh. 0400 500 822
viestintäneuvos Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348, 0400 788 530