null Lindén patistelee kestäviin laajakaistaratkaisuihin

Lindén patistelee kestäviin laajakaistaratkaisuihin

Tiedote 02.04.2009 12.20 fi

Viestintäministeri Suvi Lindén kehottaa kuntia ja valtiota rakentamaan ensisijaisesti valokuitutekniikkaan perustuvia nopeita laajakaistaverkkoja. Lisäksi Lindén toivoo tietoliikenneyhteyksien ottamista kiinteäksi osaksi maankäytön suunnittelua.

- Kestävin ja pitkäaikaisin ratkaisu nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamisessa on valokuitu. Jos valtio ja kunnat käyttävät kymmeniä miljoonia euroja verorahaa yhteyksien kehittämiseen, tulee valittavan tekniikan olla pitkäikäistä, Lindén muistuttaa.

Lindén puhui aiheesta Oulussa järjestetyssä laajakaistaseminaarissa 2. huhtikuuta.

Viestintäministerin mukaan verkkojen rakentamisessa on hyödynnettävä muita rakennusprojekteja kuten tie- ja ratahankkeita sekä maaseudun vesi- ja viemärirakentamista.

- Yhteisrakentamisen hyödyt ovat selvät. Rakentamisen osuus valokuituyhteyksien kokonaiskustannuksista on 80 prosenttia. On tärkeää, että esimerkiksi uusia liikenneväyliä rakennettaessa asennetaan samalla valokuitukaapeli tai sen myöhemmän rakentamisen mahdollistava suojaputkitus, Lindén korostaa.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikkien vakinaisten asuntojen sekä yritysten ja julkishallinnon vakinaisten toimipaikkojen tulee olla enintään kahden kilometrin etäisyydellä 100 megabitin yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta.

Tavoitteen saavuttamiseen hallitus on varannut 66 miljoonaa euroa vuosille 2009-2015. Elvytyslisäbudjettiesityksessä hankkeen aloitusvuotta aikaistettiin, ja tänä vuonna toteutettaviin pilottihankkeisiin on varattu 500 000 euroa.

Lindénin mukaan liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa lähiaikoina, miten tätä rahoitusta voidaan hakea. Lisäksi Euroopan unionilta on luvassa lisätukea maaseudun laajakaistayhteyksien rahoittamiseen.

- Pidän tärkeänä, että kunnat valtiontuen vastineeksi sitoutuvat ottamaan käyttöön ja kehittämään tietoverkossa tarjottavia julkisia palveluja. Haluan myös edistää nopeiden valokuituyhteyksien käyttöönottoa kouluissa ja oppilaitoksissa. Mielestäni kaikkien Suomen koulujen kaikkiin opetustiloihin tulisi saada valokaapeliyhteys, Lindén tiivisti.

Nykyisin Suomen 4000 oppilaitoksesta vain alle viidenneksellä on valokuituyhteys.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Juha Parantainen, puh. 040 756 9601