null Lindén: Sähköinen viestintä muuttaa postimarkkinoita

Lindén: Sähköinen viestintä muuttaa postimarkkinoita

Tiedote 20.01.2009 14.07 fi

Viestintäministeri Suvi Lindén uskoo, että kansalaisten ja yritysten siirtyminen käyttämään sähköisiä viestintäpalveluita muuttaa postitoimintaa huomattavasti enemmän kuin EU:n postidirektiivi.

Lindén puhui EU:n postipalveludirektiivin vaikutuksista Suomessa Posti- ja logistiikka-alan unionin järjestämässä seminaarissa 20. tammikuuta.

Lindénin mukaan muutoksia postimarkkinoille tuovat muun muassa sähköisen kaupankäynnin, sähköisen laskutuksen ja muun sähköisen viestinnän lisääntyminen.

- Postipalvelut ovat kuitenkin nyt ja tulevat muuttuessaankin olemaan tietoyhteiskunnan yksi merkittävä perusinfrastruktuuri, Lindén painotti.

EU:n postidirektiivi täytyy sisällyttää kansalliseen lainsäädäntöön vuoteen 2011 mennessä. Suomen nykylainsäädäntö täyttää pääosin direktiivin vaatimukset.

Laista on kuitenkin poistettava esimerkiksi kaikkia postitoimiluvan haltijoita koskeva velvoite jakaa posti ainakin kerran joka arkipäivä. Jatkossa tämä velvoite voi koskea vain yleispalvelun tarjoajaa. Lakimuutoksia valmistelevan työryhmän ehdotus valmistuu keväällä 2010.

Direktiivissä kilpailun rinnalla säilytetään edellä mainittu yleispalvelun velvoite. Yleispalvelun sisältö päätetään osin kansallisesti, direktiivissä määritellään ainoastaan minimitaso. Yleispalvelua koskeva yhtenäishinnoittelu on mahdollista säilyttää jatkossakin ja postipalvelut taataan myös niillä alueilla, joilla se ei ole kannattavaa.


Lisätietoja
erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822