null Lindén: Sähköisten palvelujen painopiste sisältöön ja käytettävyyteen

Lindén: Sähköisten palvelujen painopiste sisältöön ja käytettävyyteen

Tiedote 20.05.2008 16.40 fi

Viestintäministeri Suvi Lindénin mielestä yhteiskunnan sähköisissä palveluissa on aika keskittyä teknologian sijasta sisältöön ja helppokäyttöisyyteen. Myös luotettavuuteen ja turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

- Suomen paluu tietoyhteiskuntakehityksen huipulle ei onnistu pelkällä teknologian määrällä ja laadulla. Vasta sen aktiivisella ja määrätietoisella hyödyntämisellä, paremmilla sisällöillä ja asiakaslähtöisellä otteella voimme ansaita paikkamme kärkitaistelussa, Lindén korostaa.

Viestintäministeri Lindén puhui aiheesta Helsingissä 20. toukokuuta pidetyssä Julk IT -seminaarissa.

Lindénin mukaan sähköisen asioinnin mahdollisuuksista on tiedotettava nykyistä paremmin: - On hyviä esimerkkejä siitä, että palvelut tulevat nopeasti käyttöön, kun kansalaiset tietävät mistä ne löytyvät. Nykyisin jäädään teknisen toteutuksen jälkeen liian usein tyytyväisinä odottamaan, että asiakkaat löytävät palvelut itse.

Lindén vetosi seminaarissa kuntien ja valtionhallinnon edustajiin koordinaation parantamiseksi sekä hallinnon rajat ja tasot ylittävän yhteistyön lisäämiseksi. Viestintäministeri tähdensi olevansa valmis esittämään hallitukselle toimia riittävän koordinaation varmistamiseksi, jollei julkisen sektorin yhteistyö lähde toimimaan halutulla tavalla.

- Tieto- ja viestintätekniikkaan investoidaan julkishallinnossa vuosittain arviolta noin 1,5 miljardia euroa. Investoinnit eivät ole kuitenkaan kaikilta osin johtaneet esimerkiksi parempaan asiakaspalveluun tai tehostaneet palvelujen tuotantoa.

Ministeri Lindénin mukaan hallituskauden suurena haasteena on toteuttaa yhteispalvelu ja asiointitili. Yhteispalvelussa julkishallinnon palvelut tarjottaisiin keskitetysti yhdestä paikasta. Sähköiseltä asiointitililtä kansalaiset puolestaan voivat seurata asioidensa käsittelyn etenemistä ja saada päätösasiakirjat sähköisesti.

Myös julkisuudessa paljon esillä olleeseen sähköiseen tunnistamiseen haetaan nyt vakavasti ratkaisuja.

Lindén viittasi puheessaan myös Kelan palvelussa vastikään olleeseen virheeseen, jonka seurauksena luottamuksellisia tietoja päätyi vahingossa väärälle vastaanottajalle.

- Virheet ovat inhimillisiä, mutta samalla pienetkin virheet voivat tehdä ison loven luottamukseen. Jotta kansalaiset haluaisivat käyttää sähköisiä palveluita, tulee niiden olla ehdottomasti turvallisia, Lindén painotti.

Lisätietoja

erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822