null Lindén: Suomen viestintäpolitiikka alkanut tuottaa tuloksia

Lindén: Suomen viestintäpolitiikka alkanut tuottaa tuloksia

Tiedote 17.09.2009 15.10 fi

Viestintäministeri Suvi Lindén on tyytyväinen Suomen IT-alan parantuneeseen kilpailukykyyn. Business Software Alliancen teettämässä vertailussa Suomi on noussut kakkoseksi edellisvuoden 13 sijaltaan. Vertailussa oli mukana 66 maata.

Suomen sijoitus kertoo Lindénin mukaan osaltaan siitä, että suomalaisen viestintäpolitiikan suunta on oikea.

Tutkimuksessa Suomen liiketoiminta- ja tuotekehitysympäristöt todettiin vahvoiksi. Suomen lainsäädäntö, IT-infrastruktuuri ja henkilöstöresurssit sijoittuvat maailman kymmenen parhaan joukkoon.

- Suomalaisella viestintäpolitiikalla on haluttu rohkaista uusien edistyksellisten teknologioiden ja palveluiden käyttöönottoon. Toisaalta on pyritty varmistamaan se, että laadukkaat ja kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ovat kaikkien saatavilla myös siellä, missä palvelun tarjonta ei ole kaupallisesti kannattavaa, Lindén tiivistää.

Nykyinen hallitus on Lindénin mukaan tehnyt useita merkittäviä taajuuksien käyttöä koskevia ratkaisuja, jotka ovat omiaan edistämään langattomien laajakaistaverkkojen rakentamista erityisesti kaupunkien ulkopuolella.

Esimerkkeinä Lindén mainitsee Suomen päätöksen ensimmäisenä maana maailmassa sallia aikaisemmin yksinomaan GSM:lle osoitettujen taajuuksien käytön myös kolmannen sukupolven matkaviestintoimintaan. Päätöksen vaikutukset 3g-verkkojen rakentamiseen ovat selvästi nähtävissä.

Viime keväänä hallitus päätti vastaavalla tavalla sallia GSM:lle osoitetun 1800 megahertsin kaistan käyttämisen neljännen sukupolven LTE-teknologiaan.

Myös sähköiselle asioinnille ja palveluille on luotu pitkäjänteisesti ja tuloksekkaasti perusedellytyksiä, jotka tukevat uusien palvelujen kehittämistä, Lindén muistuttaa.

- Hallinto, virastot ja kunnat ovat panostamassa omien palvelujensa sähköistämiseen ja asiointiin. Kansalaisille ja yrityksille tarjottavien sähköisten palvelujen määrä onkin kasvussa, Lindén toteaa.

Lisätietoja
erityisavustaja Anna Anttinen, puh. (09) 160 28324