null Lindén: Televisio- ja teleala mittavien muutosten edessä

Lindén: Televisio- ja teleala mittavien muutosten edessä

Tiedote 02.02.2010 15.00 fi sv

Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan 2010-luku tuo mukanaan perustavaa laatua olevia muutoksia televisio- ja teletoimialalle.

Taajuuksien huutokaupat yleistyvät ja kilpailu lisääntyy. Televisio siirtyy antenni- ja kaapeliverkosta yhä laajemmin internetiin ja toiminta vapautetaan nykyisenlaisista ohjelmistotoimiluvista. Uudeksi laajakaistan yleispalveluvelvoitteeksi voidaan asettaa 2 megabittiä sekunnissa jo vuonna 2012.

Lindén käsitteli viestintäpolitiikan linjoja 2010-luvulla liikenne- ja viestintäministeriön Viestintäfoorumissa 2. helmikuuta.

- Viestintäpolitiikassa on jo tehty huomattavia poliittisia linjauksia ja avauksia, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Tärkein niistä on laajakaistan nostaminen suomalaisen perusoikeudeksi. Toinen keskeinen linjaus on päätös kilpailun edistämisestä televisioverkkomarkkinoilla, ja kolmantena on toimilupapolitiikkamme uudistamisen aloittaminen, Lindén listasi.

Lindénin mukaan taajuushuutokauppojen laajentamista myös muihin valtioneuvoston myöntämiin verkkotoimilupiin tulee selvittää. Maltillisten hintojen huutokauppa sopii Suomeen, Lindén totesi.


Kritiikkiä TeliaSoneralle
ja Digitalle

Heinäkuussa 2010 tulee voimaan laajakaistan yleispalveluvelvoite, jonka taso on 1 megabitti sekunnissa. Lindén on valmis harkitsemaan yleispalvelunopeuden nostoa 2 megabittiin jo vuonna 2012.

TeliaSonera ja Digita ovat päättäneet valittaa 1 megabitin yleispalvelupäätöksestä. Lindén on pettynyt:

- TeliaSonera ja Digita vaarantavat toiminnallaan viestintäpolitiikan tällä hetkellä tärkeimmän tavoitteen toteutumisen. On valitettavaa, että vuosia hyvässä hengessä jatkunut yhteistyö saa pahan lommon. Tavoitteista ei kuitenkaan tingitä, Lindén korosti.

Lindén huomautti, että operaattoreille on viestintäpolitiikalla luotu suotuisat toimintaedellytykset. Taajuudet on annettu vastikkeetta käyttöön, eikä alaa ole rasitettu erityisillä veroilla.

- Ei liene kohtuutonta, että operaattorit omalta osaltaan sitoutuvat kansallisen viestintäpolitiikan keskeisiin tavoitteisiin. Jos joku kuitenkin pitää yleispalveluvelvoitetta keppinä, silloin porkkana voisi olla matkaviestinnän taajuustarpeiden huomioon ottaminen vuoden 2016 televisiomarkkinoiden remontissa, Lindén muistutti.


Nettitelevisiota
edistettävä

Vuodesta 2016 tulee Lindénin mukaan televisiotoiminnan supervuosi, jolloin suurin osa verkko- ja ohjelmistotoimiluvista päättyy. Tämä tarkoittaa televisiomarkkinoiden perusteellista uudelleenarviointia viimeistään vuonna 2014.

Televisiolähetysten siirtyminen yhä laajemmin internetiin vapauttaa nykyisiä taajuuksia muuhun käyttöön. Matkaviestimet puolestaan tarvitsevat lisää taajuuskapasiteettia.

Tästä syystä Lindén haluaa selvityttää, olisiko teknisesti mahdollista ottaa televisiotaajuuksien 700-kaista mobiilikäyttöön vuoden 2017 alusta lähtien.

Internet muuttaa televisiotoiminnan pelikenttää ja pelin sääntöjä nopeammin kuin on odotettu.

- Vapaa ja rajoittamaton pääsy kaikkiin verkkoihin on sananvapauden ja tarjonnan lisäämisen näkökulmasta toivottavaa. IPTV:n yleistymisen esteet tuleekin poistaa. Haluan muun ohessa varmistua, etteivät alueelliset kaapelitelevisiot muodostu tällaiseksi esteeksi.

Lisätietoja
erityisavustaja Anna Anttinen, puh. (09) 160 28324