Lindén: tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet hyödynnettävä kaikilla hallinnonaloilla

Uutinen 30.08.2010 13.53 fi sv en

Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan EU:n digitaalistrategian toteuttaminen on nähtävä poikkihallinnollisena haasteena. Lindén katsoo, että kaikkien hallinnon sektorien tulisi tehdä omat suunnitelmansa siitä, miten tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää tuottavuuden parantamiseksi ja taloudellisen kasvun tukemiseksi.

- Tietoyhteiskuntakehitys tulisi ottaa huomioon kaikessa uudessa EU-lainsäädännössä. Lainsäädännöllä ei tulisi esimerkiksi hankaloittaa uusien teknologioiden käyttöönottoa. Myös olemassa olevan lainsäädännön muuttamiseen tulee olla valmiutta, mikäli se on esteenä uusien teknologioiden hyödyntämiselle, Lindén sanoi.

Lindén keskusteli asiasta Euroopan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin kanssa 30. elokuuta Helsingissä. Kroes vastaa komissiossa digitaalisiin sisältöihin ja palveluihin liittyvistä kysymyksistä.