null Lindén: Tietoturvaketjun heikot lenkit löydettävä

Lindén: Tietoturvaketjun heikot lenkit löydettävä

Tiedote 10.02.2009 10.06 fi sv

Riskien hallinta ja toimintavarmuuden turvaaminen ovat nousemassa sähköisen viestinnän raskaimman sarjan kysymyksiksi. Viestintäministeri Suvi Lindénin mukaan tietoturvan haavoittuvuudet - ketjun heikot lenkit - on yritettävä tunnistaa vähäisistäkin signaaleista.

- Elinkeinoelämän kannalta kyseessä ei tarvitse olla koko internetin kaatamaan pystyvä uhka. Yritykselle saattaa yksittäinenkin järjestelmävirhe olla kohtalokas, Lindén huomauttaa.

Lindén puhui aiheesta uutta kansallista tietoturvastrategiaa käsitelleessä seminaarissa 10. helmikuuta. Seminaarissa esiteltiin strategiaa ja koottiin alan asiantuntijoilta näkemyksiä keväällä valmistuvaan toimenpideohjelmaan.

Uudella tietoturvastrategialla on kolme painopistettä: perustaidot arjen tietoyhteiskunnassa, tietoihin liittyvien riskien hallinta ja toimintavarmuus sekä kilpailukyky ja kansainvälinen verkostoyhteistyö.

Viestintäministeri korosti lasten ja nuorten mediakasvatusta vanhempien näkökulmasta. Monet vanhemmat tuntevat epävarmuutta lastensa median ja erityisesti internetin käytöstä.

- Vaikuttaminen ihmisen omaan toimintaan on strategiankin keskeistä sisältöä. Sähköisen asioinnin kansalaistaidot ja verkkolukutaito ovat edellytyksiä turvalliseen liikkumiseen verkossa. Avoin ja selkeä informaatio tietoyhteiskunnan palveluiden turvallisuudesta ja mahdollisista riskeistä on erittäin tärkeää, Lindén painottaa.

Tietämättömyyttä tietoturvan varmistamisesta saattaa olla missä ryhmässä tahansa.

Yritysten toiminnan kannalta riskien hallinta on välttämätöntä. Tietoturvanäkökohdat tulisi ottaa huomioon erityisesti järjestelmiä hankittaessa ja sopimuksia tehtäessä, Lindén korostaa. Sama koskee uusien sähköisten tuotteiden ja palvelujen suunnittelua.

- On huolestuttavaa, että esimerkiksi viime kesänä julkisuuteen tullut nimipalvelimien vakava tietoturva-aukko on edelleenkin korjaamatta suuressa määrässä suomalaisia palvelimia, Lindén toteaa.

Kansallisen tietoturvastrategian tavoitteena on, että kansalaiset ja yritykset voivat luottaa tietojensa turvallisuuteen sekä tieto- ja viestintäverkoissa että niihin liittyvissä palveluissa.

Lähtökohtana on palvelun tarjoajan vastuu palveluiden turvallisuudesta sekä omalta osaltaan myös luottamuksellisten tietojen tunnistamisesta ja suojaamisesta. On kuitenkin tärkeää, että myös käyttäjät tiedostavat ympäristönsä ja kykenevät tunnistamaan turvallisen ja luotettavan palvelun lähtökohdat.

Maailmanlaajuisessa tietoverkkotaloudessa myös tietoturvauhat ovat kansainvälisiä eikä niitä kyetä yksin kansallisen lainsäädännön ja valvonnan keinoin hallitsemaan. Uhkien torjuminen edellyttää kattavaa varautumista ja ennakointia sekä toimivia kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.


Lisätietoja

erityisavustaja Sami Paatero, puh. (09) 160 28324
neuvotteleva virkamies Mari Herranen, puh. (09) 160 28305 tai 040 720 1693