null Lindén verkkoliiketoiminnasta: Raamit olemassa, käyttöä aktivoitava

Lindén verkkoliiketoiminnasta: Raamit olemassa, käyttöä aktivoitava

Tiedote 16.04.2009 09.59 fi

Viestintäministeri Suvi Lindén pitää valitettavana, että jo olemassa olevat mahdollisuudet sähköisen liiketoiminnan edistämiseksi ovat jääneet vähälle käytölle. Keinot ovat olemassa, mutta liian harva yritys on niihin tarttunut.

- Panostusta on edelleenkin siirrettävä tieto- ja viestintäteknologian tuotannosta sen entistä aktiivisempaan käyttöön. Sähköisen liiketoiminnan ja verkkokaupan osaamista onkin kehitettävä voimakkaasti tulevina vuosina, Lindén painottaa.

Viestintäministeri Lindén puhui verkkoliiketoiminnan elvytysohjelman käynnistystilaisuudessa 16. huhtikuuta Helsingissä. Ohjelma on alan yritysten hanke, jota liikenne- ja viestintäministeriö tukee.

Julkishallinnossa on luotu raamit sähköisen asioinnin ja verkkoliiketoiminnan edistämiselle. Hyvänä esimerkkinä tästä Lindén pitää parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevaa lakia sähköisestä tunnistamisesta.

- Uudistus edistää tunnistamispalvelujen markkinoiden kehittymistä ja luo perustaa mobiilitunnistamisen käyttöönotolle. Uskonkin, että jo kuluvana vuonna näemme ensimmäiset uuteen lainsäädäntöön perustuvat tunnistamisen mobiiliratkaisut kansalaisten käytössä, Lindén tiivisti.

Toinen kannustin verkkoliiketoiminnan kehittämiseen on niin sanottu valokuituprojekti, joka moninkertaistaa saatavilla olevat yhteysnopeudet ennen vuotta 2015.

- Elinkeinoelämämme saa tästä kilpailuedun, joka on hyödynnettävä ennen kuin kilpailijamaat saavat Suomen etumatkan kiinni, Lindén vetosi.

Lindénistä on välttämätöntä vauhdittaa verkkolaskun käyttöönottoa edelleen. Valtionhallinnossa tavoitteena on, että kaikki laskut otetaan vastaan sähköisinä kuluvan vuoden loppuun mennessä.

- Verkkolaskutuksen edistämiseen tarvitsemme jatkossakin kiinteää yhteistyötä julkisen hallinnon, pankkien, verkkolaskuoperaattoreiden, yritysten ja kuluttajien kesken, Lindén sanoi.

Lisätietoja

erityisavustaja Sami Paatero, puh. (09) 160 28324
apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen, puh. (09) 160 28676 tai 040 522 2122
neuvotteleva virkamies Päivi Antikainen, puh. (09) 160 28460 tai 040 776 7687