null Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet paranevat

Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet paranevat

Uutinen 01.03.2013 10.39 fi

EU-asetus bussimatkustajien oikeuksista tulee voimaan 1.3.2013. Asetus selventää linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia. Bussimatkustajat saavat näin yhdenmukaiset, Euroopan unionin laajuiset oikeudet. Tämänkaltaiset oikeudet on jo aiemmin turvattu rautatie-, lento- ja vesiliikenteessä.

EU-asetus on suoraan sovellettavaa EU-lainsäädäntöä, josta ei kansallisesti saa säätää esimerkiksi asetusta tiukempaa sääntelyä. LVM valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä laiksi, jolla säädetään muun muassa asetuksen rikkomista koskevista seuraamuksista Suomessa. Lisäksi Suomessa säädetään erikseen siitä, mikä viranomainen bussimatkustajien oikeuksia Suomessa valvoo sekä asetuksen soveltamisesta Venäjälle tai Norjaan suuntautuvaan liikenteeseen.

Suurin osa uusista oikeuksista on voimassa linja-autojen kaukoliikenteessä vähintään 250 kilometrin pituisilla, säännöllisillä reiteillä. Matkustajalla on nämä oikeudet riippumatta siitä, kuinka pitkän matkan hän tällaisella reitillä matkustaa.

Matkustajilla on oikeuksia muun muassa matkan viivästymisen tai peruuntumisen vuoksi. Matkustajille on esimerkiksi tarjottava välipalaa, jos vähintään kolmen tunnin matka viivästyy yli 90 minuuttia. EU-asetuksella taataan myös oikeus lipun hinnan palautukseen tai matkan uudelleen järjestelyyn, jos matkan arvioidaan viivästyvän yli kaksi tuntia.

Asetus sisältää myös säännöksiä matkustajan oikeuksista mahdollisissa onnettomuustapauksissa. Lisäksi asetus velvoittaa yhtiön pitämään asiakkaat ajan tasalla myöhästymisistä ja peruutuksista. Asetus edellyttää myös, että liikuntarajoitteisille matkustajille on tarjottava apua ja henkilökunta on koulutettava vastaamaan näiden matkustajien tarpeita.

Joiltain osin asetusta sovelletaan kuitenkin myös 250 kilometriä lyhyempään reittiliikenteeseen, kuten kaupunkien säännölliseen sisäiseen liikenteeseen. Myös tässä liikenteessä on huolehdittava kuljettajien koulutuksesta ja matkustajien tiedonsaannista sekä mahdollisuudesta valittaa.

Tilausliikenteeseen asetusta sovelletaan vain rajoitetusti. Tilausliikenteessä matkustajalla on esimerkiksi oikeus saada onnettomuustapauksissa apua käytännön tarpeisiin kuten ruokaan ja majoitukseen.