Takaisin

Linja-autoliikenteen palveluja parannetaan lakiuudistuksella

Linja-autoliikenteen palveluja parannetaan lakiuudistuksella

Tiedote 14.09.2007 12.14 fi

Linja-autoliikennettä koskeva laki uudistuu. Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut hankkeen valmistelun.

Uudistustyössä selvitetään erilaiset tavat tuottaa palvelut. Seutu- ja kaupunkilippujen ja niiden tuen kehittäminen kuuluvat hankkeeseen, samoin viranomaisten toimivallan jaon pohdinta. Julkiseen rahoitukseen otetaan kantaa mietittäessä, kuinka hyvät joukkoliikennepalvelut kansalaisille voidaan turvata.

Tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen palveluja erityisesti kaupunkiseuduilla ja lisätä niiden käyttöä. Maaseudulla turvataan palvelujen perustaso.

Lakiuudistus liittyy EU:n palvelusopimusasetuksen täytäntöönpanoon Suomessa. Asetus määrittelee, millä keinoin viranomainen voi puuttua henkilöliikenteen markkinoiden toimintaan. Asetusta sovelletaan, kun halutaan varmistaa liikenteelle niin hyvä palvelutaso, ettei sitä saada markkinaehtoisesti.

Palvelut on mahdollista tuottaa vapaan kilpailun pohjalta ilman että viranomaiset puuttuvat henkilöliikenteen markkinoiden toimintaan. Kunnat voivat myös tuottaa palvelut itse tai käyttää sisäistä liikenteenharjoittajaa. Tällöin on kyse liikennelaitosmallista ja kunnallisista yhtiöistä.

Yksi vaihtoehto on palvelujen ostaminen tarjouskilpailun avulla. Mahdollista on myös käyttää rinnakkain eri tapoja, esimerkiksi vapaata kilpailua kaukoliikenteessä ja tarjouskilpailua suurimmissa kaupungeissa.

Henkilöliikennelain kokonaisuudistuksen ensimmäisen vaihe oli uusi taksilaki. Se tuli voimaan 1. elokuuta.

Hallituksen esitys joukkoliikennelaiksi on tarkoitus antaa vuoden 2009 keväällä. Se tulisi voimaan samanaikaisesti EU:n palvelusopimusasetuksen kanssa vuoden 2009 lopussa.

Lisätietoja:
liikennepalveluyksikön päällikkö Mikael Nyberg, puh. (09) 160 28474 tai 040 837 8794
hallitusneuvos Tuula Ikonen, puh. (09) 160 28510 tai 040 768 1259