null Lisää taajuuksia televisiolle ja matkaviestinten laajakaistaverkoille

Lisää taajuuksia televisiolle ja matkaviestinten laajakaistaverkoille

Tiedote 27.05.2008 14.13 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että analogiselta televisiolta vapautuneita taajuuksia osoitettaisiin uusille televisiokanaville ja laajakaistaisille matkaviestinverkoille.

Ministeriö on lähettänyt ehdotuksen lausuntokierrokselle. Uusi taajuussuunnitelma on tarkoitus käsitellä valtioneuvoston asetuksen muutoksena siten, että se tulisi voimaan heinäkuun alussa.

Ehdotuksessa televisiolle osoitettaisiin nykyisten lisäksi yksi uusi valtakunnallinen kanavanippu, jonne mahtuvien kanavien määrä riippuu valittavasta pakkaustekniikasta.

Taajuuksia osoitettaisiin myös tuleville teräväpiirtotelevision koelähetyksille. VHF-taajuusalueelle (174-230 MHz) mahtuisi kaksi valtakunnallista ja UHF-alueelle yksi pääkaupunkiseudun alueellinen teräväpiirtotelevision kanavanippu.

Laajakaistaisille digitaalisille 800-matkaviestinverkoille osoitettaisiin UHF-alueen yläkaista (790-862 MHz). Taajuusalue sopii teknisiltä ominaisuuksiltaan nopeiden langattomien laajakaistapalveluiden tarjontaan erityisesti taajamien ulkopuolella.

Tällä hetkellä UHF-yläkaistan käyttöä rajoittavat kansainväliset radiotaajuussopimukset, mutta tilanteeseen voidaan odottaa parannusta naapurimaiden kanssa käytävillä koordinaationeuvotteluilla. UHF-yläkaista ei ole tähän saakka ollut lainkaan mukana taajuuksien käyttösuunnitelmassa, koska siellä on ollut ainoastaan pienitehoisia televisioverkkojen täytelähettimiä, joihin on riittänyt Viestintäviraston myöntämä radiolupa.

- On kaikkien osapuolten etu, että periaatepäätös vapaana olevien taajuuksien käytöstä tehdään viivyttelemättä. Olemme punninneet huolellisesti eri vaihtoehtoja ja päätyneet lopputulokseen, jossa on otettu kaikkien viestintäpalveluiden tarpeet tasapuolisesti huomioon, viestintäministeri Suvi Lindén toteaa.

Taajuusratkaisulla ei ole vaikutusta nykyisiin televisiolähetyksiin: - Lähtökohtana on, ettei television perustarjonta muutu millään tavalla pitkiin aikoihin, vaan että television katselu voi jatkua nykyisillä laitteilla. Mahdollisuus teräväpiirtotelevision lähetyksiin olisi lisä nykyiseen televisiotarjontaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt aikaisemmin tänä vuonna Viestintävirastolla raportin, jossa on selvitetty nyt ehdotettavan taajuuksien jakomallin teknistä toteutettavuutta. Ministeriö on myös kuullut alan toimijoita ja saanut mallille laajaa tukea. Uusien toimilupien myöntämisaikatauluista päätetään myöhemmässä vaiheessa erikseen.


Lisätietoja

erityisavustaja Aleksi Randell, puh. (09) 160 28324, 0400 500 822
viestintäneuvos Juhapekka Ristola, puh. (09) 160 28348, 0400 788 530
neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, puh. (09) 160 28150, 040 700 5620