null Lisää tehoa jätehuoltoon satamissa – muutoksia asetukseen

Lisää tehoa jätehuoltoon satamissa – muutoksia asetukseen

Tiedote 29.06.2021 15.02 fi sv en

Veneitä laiturissa Naatalissa (Kuva: Shutterstock)

Merenkulun ympäristölainsäädäntöä uudistetaan ja tulossa on tiukennuksia jätteiden käsittelyyn satamissa. Valtioneuvosto antoi 29. kesäkuuta asetuksen merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus tulee voimaan 1. heinäkuuta 2021.

Samanaikaisesti 1. heinäkuuta voimaan tulevat merenkulun ympäristönsuojelulain muutokset ehkäisevät merten ja sisävesien roskaantumista ja vaarallisten aineiden päätymistä vesiin. Tavoitteena on parantaa jätteiden käsittelyä satamissa, jotta veneilijät ja merenkulkijat toimittaisivat jätteet satamaan säännöllisesti. Satamia koskevia vaatimuksia tarkennetaan asetuksella. Lainsäädännön muutokset liittyvät EU:n uudistetun alusjätedirektiivin ((EU) 2019/883) toimeenpanoon.  

Asetus täsmentää jätteiden vastaanottoa, jätemaksuja ja varautumistoimia

Asetuksen mukaan jätteiden vastaanotto satamassa voidaan järjestää joko pysyvällä vastaanottolaitteella tai tarvittaessa tilattavalla vastaanottopalvelulla. Kaikkien satamien on laadittava jätehuoltosuunnitelma. Asetus määrittää tiedot, jotka sataman jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää.

Asetuksessa säädetään siitä, että jätemaksun suuruus vaihtelee jätteen vaarallisuuden ja jätteestä syntyvien kustannusten mukaan. Lisäksi määritetään lähimerenkulku, joka on direktiivin mukainen peruste alentaa jätemaksuja.

Asetuksessa säädetään myös varautumistoimista, joita satama-alueiden ulkopuolella edellytetään, kun haitallisia lasteja siirretään alusten välillä tai polttoainetta toimitetaan aluksesta toiseen. Esimerkiksi vaarallisia lasteja siirrettäessä tai polttoainetta toimitettaessa aluksen on järjestettävä paikalle apualus, jolla on käytettävissään riittävä torjuntakalusto. Lisäksi säädetään siitä, mitä tietoja aluksen on ilmoitettava ennakkoon viranomaisille, kun lasti siirretään tai polttoainetta toimitetaan.

Merenkulun ympäristönsuojelusta annettuun asetukseen on tehty myös teknisiä muutoksia.

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentti vahvisti lain merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta 29. kesäkuuta. Merenkulun ympäristönsuojelulaki ja asetus tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2021. Sääntelyn piiriin tulee arviolta satoja satamia lisää.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Laura Sarlin, p. 050 447 7597, laura.sarlin(at)lvm.fi, Twitter @SarlinLaura