Lisätalousarviossa raide- ja tiehankkeille 111 miljoonaa euroa tänä vuonna

Tiedote 19.06.2019 14.57 fi sv en

Hallitus esittää rahoitusta 15 raide-, tie- ja meriliikenteen hankkeelle. (Kuva: LVM)

Valtioneuvosto esittää vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa perusväylänpitoon 40 miljoonaa euroa lisämäärärahaa, jolla on tarkoitus aloittaa kahdeksan uutta väylähanketta. Lisäksi seitsemälle kehittämishankkeelle esitetään 71 miljoonaa euroa lisämäärärahaa tänä vuonna.

–  Hallitusohjelmassa liikenneverkon kehittäminen sai erityistä huomiota. Siksi oli tärkeää laittaa nopeasti liikkeelle hankkeita, joilla on vaikutusta ihmisten liikkumiselle, elinkeinoelämän toimintaedellytyksille ja koko Suomen elinvoimaisuudelle, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin sanoo.

Rahoitusta rautateiden korjaamiseen

Hallitus esittää perusväylänpidon määrärahatasoon 40 miljoonan euron korotusta tälle vuodelle, mikä hillitsee korjausvelan kasvua. Määräraha ehdotetaan käytettäväksi kahdeksaan eri hankkeeseen, joiden kokonaiskustannus koko toteutusajalta on 260 miljoonaa euroa.

Tampere–Seinäjoki-rataosalla uusitaan turvalaitteita, mikä parantaa radan käytettävyyttä. Samalla Länsi-Suomen junaliikenteen häiriöherkkyys vähenee.

Kokkola–Pietarsaari (Pännäinen) -rataosalla uusitaan ja asennetaan puuttuvia turvalaitteita, mikä parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteenohjausta.

Helsingin ja Turun välisellä rantaradalla pyritään muun muassa poistamaan paikallisia nopeusrajoituksia, mikä tehostaa henkilöliikennettä. Hankkeessa uusitaan radan päällysrakennetta, korjataan siltoja ja tunneleita, parannetaan kuivatusta, parannetaan Jorvaksen liikennepaikkaa ja varmistetaan radan vakaus.

Oulun ratapihalla on tarkoitus uusia vanhentunut turvalaite, muuttaa raiteistoja ja peruskorjata huonokuntoisimmat osat ratapihasta, mikä sujuvoittaa liikennöintiä.

Helsinki-Pietari -välillä routiminen on vaurioittanut rataa, mikä aiheuttaa liikenteelle häiriöitä erityisesti Kouvolan ja Luumäen välillä. Vaurioiden korjaamiseksi asennetaan routalevyjä, kunnostetaan radan rakennetta ja parannetaan kuivatusta.

Saarijärvi–Haapajärvi -radalla tehdään pieniä korjauksia. Esimerkiksi kiskoja ja pölkkyjä vaihdetaan. Rataosa on huonossa kunnossa, mikä on haitannut metsäteollisuuden kuljetuksia.

E18 Turun kehätietä parannetaan välillä Kausela–Kirismäki. Tie on osa kansainvälistä TEN-T liikenneverkkoa. Työ on jatkoa jo käynnissä olevalle parantamishankkeelle. Hankkeessa kehätie muutetaan nelikaistaiseksi, kevyen liikenteen verkkoa täydennetään ja liittymäjärjestelyjä parannetaan, mikä sujuvoittaa liikennettä.

Akaaseen rakennetaan uusi raakapuuterminaali. Se kuuluu valtakunnalliseen raakapuun kuormauspaikkaverkostoon, mikä tehostaa raakapuun kuljetusta.

Rahoitusta liikenteen kehittämishankkeille

Hallitus esittää liikenteen kehittämishankkeille 71 miljoonan euron määrärahaa tälle vuodelle ja yhteensä 349 miljoonan euron valtuutta. Valtuus tarkoittaa sitä, että valtion taloudessa sitoudutaan tämän suuruisiin hankkeisiin tulevina vuosina. Menettely mahdollistaa Väyläviraston sitoutumisen monivuotisiin sopimuksiin.

Helsinki–Tampere-pääradan kehittäminen:

Tarkoitus on aloittaa kolmen kohteen suunnittelu eli lisäraiteet Jokelan ja Riihimäen sekä Riihimäen ja Tampereen välille sekä suunnitella ohituspaikkoja Riihimäen ja Tampereen välille. Määräraha olisi 11 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Kouvolan ja Hamina–Kotkan välisen radan parantaminen:

Hankkeessa peruskorjataan rataa, tehdään pehmeikkö-, silta- ja rumpukorjauksia ja uusitaan turvalaitteita. Lisäksi laajennetaan Kotolahden ratapihaa. Tavoitteena on parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja välityskykyä sekä varmistaa turvallinen liikennöinti. Määräraha olisi 3 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja valtuus 98 miljoonaa euroa.

Iisalmi–Ylivieska-rataosan sähköistys ja Iisalmen kolmioraide:

Välit Ylivieska-Iisalmi ja Siilinjärvi-Ruokosuo sähköistetään ja turvalaitteisiin tehdään muutoksia. Lisäksi rakennetaan Iisalmen kolmioraide. Tavoitteena on parantaa kuljetusten tehokkuutta Ylivieska-Iisalmi -radalla. Määräraha olisi 500 000 euroa vuonna 2019 ja valtuus 55 miljoonaa euroa.

Joensuun ratapihan parantaminen:

Vanhat liikenteenohjaus- ja turvalaitteet korvataan nykyaikaisella järjestelmällä. Samalla raiteistomalli ja ratatekninen rakenne uusitaan. Lisäksi laitureita korotetaan ja rakennetaan silta välilaiturille. Tavoitteena on liikenteen palvelutason sekä liikennöinnin ja matkustajien turvallisuuden parantaminen. Määräraha olisi miljoona euroa vuonna 2019 ja valtuus 74 miljoonaa euroa. Joensuun kaupungin osuus hankkeesta on 3 miljoonaa euroa.

Valtatie 3 – Hämeenkyrön ohitustie:

Hankkeessa rakennetaan muun muassa kapea keskikaiteellinen nelikaistainen ohikulkutie, eritasoliittymiä, kevyen liikenteen järjestelyjä sekä riistasilta ja -aitoja. Tavoitteena on liikenteen ja kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä suunnitellun maankäytön mahdollistaminen. Määräraha olisi 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja valtuus 64 miljoonaa euroa.

Valtatie 8 – Ohituskaistat Turun ja Porin välille (Mynämäki, Laitila, Eurajoki):

Hankkeessa rakennetaan ohituskaistapari Eurajoen ja Luvian välille sekä Laitilan eteläpuolelle. Lisäksi täydennetään Mynämäen pohjoispuolen ohituskaistoja keskikaiteella, porrastetaan liittymiä ja tehdään pohjavesisuojauksia. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja ohitusmahdollisuuksien parantaminen sekä tasainen matkanopeus. Valtuus ja määräraha olisivat 30 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Oulun meriväylän rakentaminen:

Meriväylän turvalaitteiden asentamiseen tarvittava kalusto maksaa oletettua enemmän. Lisärahoituksella varmistetaan, että syväväylä saadaan täysimääräiseen käyttöön ja että väylän käyttö talviolosuhteissa on mahdollista. Oulun meriväylän rakentamisen määräraha olisi 23 miljoonaa euroa vuosille 2019-2021 ja valtuus 27,5 miljoonaa euroa.

Mitä seuraavaksi?

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä vuoden 2019 lisätalousarvioksi 19. kesäkuuta. Eduskunta päättää lisätalousarviosta. Hankkeet on tarkoitus aloittaa vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja:

liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
ministerin sihteeri Riitta Mäkelä, p. 0295 34 2321, etunimi.sukunimi@lvm.fi
viestintäjohtaja Susanna Niinivaara, p. 0400 81 6187, etunimi.sukunimi@lvm.fi, @SNiinivaara

osastopäällikkö Sabina Lindström, p. 040 527 6103, etunimi.sukunimi@lvm.fi, @LindstromSabina
yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 376 2377, etunimi.sukunimi@lvm.fi, @RuuskanenSanna