null Listan över evenemang av samhällelig betydelse bedöms på nytt

Listan över evenemang av samhällelig betydelse bedöms på nytt

Tiedote 15.05.2020 14.17 fi sv en

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om uppdateringen av listan över evenemang av samhällelig betydelse som televiseras.

Listan består av idrottsevenemang, vars sändningar ska televiseras inom Finlands territorium så att en betydande del av allmänheten avgiftsfritt kan följa dem helt eller delvis, som antingen direkt eller bandad sändning. En eventuell uppdatering av listan ska också uppfylla kraven i EU-lagstiftningen. Remisstiden löper ut 15.6.2018.

Den nuvarande listan utarbetades för 12 år sedan. Under denna tid har till exempel tittarsiffrorna för idrottsevenemang för kvinnor stigit och damidrottens ställning förändrats på ett avgörande sätt. Även mångfalden av idrottsgrenar har ökat, och också tittarvanorna är annorlunda än för drygt tio år sedan.

– Det är viktigt att uppdatera listan, eftersom både samhället och idrottsvärlden har förändrats. Det är viktigt att stärka jämställdheten och likabehandlingen samt att beakta nya samhällsfenomen och supporterkulturen, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Avgivarna av utlåtande ombeds att svara på i synnerhet följande frågor:

1. Borde listan över evenemang av samhällelig betydelse uppdateras med nya idrottsevenemang eller andra evenemang och i så fall på vilka grunder? Vilka konsekvenser skulle ändringen ha?

2. Bör något evenemang strykas från den nuvarande listan och om så är fallet, på vilka grunder? Vilka konsekvenser skulle ändringen ha?

3. Hur uppfyller eventuella förslag kommissionens kriterier?

Kommissionens kriterier för ett evenemangs vikt för samhället är bland annat att grenen är av särskilt allmänt intresse i medlemsstaten, evenemanget har en specifik kulturell betydelse, landslaget deltar i det aktuella evenemanget och det av tradition har sänts i fri TV och har stor publik.

Vad händer härnäst?

Remisstiden löper ut 15.6.2020. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av ärendet som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Päivi-Maria Virta, ledande sakkunnig, tfn 050 362 7906

Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 040 507 4502