null Logistiikan digitalisaation foorumi varmistamaan Suomen kärkiasema logistiikan digitalisaatiossa

Logistiikan digitalisaation foorumi varmistamaan Suomen kärkiasema logistiikan digitalisaatiossa

Tiedote 25.08.2021 16.00 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut sidosryhmien ja viranomaisten edustajista muodostuvan Logistiikan digitalisaation foorumin vuosiksi 2021–2023 varmistamaan Suomen kärkiasema logistiikan digitalisaatiossa. Foorumin asettaminen on valtioneuvoston 27.5.2021 antaman logistiikan digitalisaatiota koskevan periaatepäätöksen keskeinen toimenpide.

Foorumin tehtävänä on yhteistyössä varmistaa logistiikan digitalisaation periaatepäätöksen toimeenpano sekä erityisesti digitaalisen datan jakaminen toimitusketjuissa kustannusten vähentämiseksi, kestävän kasvun vauhdittamiseksi ja ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Foorumi edistää konkreettisia keinoja logistiikan digitalisaation vahvistamiseksi, tukee dataa hyödyntävien verkostojen hankkeita sekä tukee ja vauhdittaa EU-sääntelyn kansallista toimeenpanoa.

- Digitalisaatio lisää kuljetusten sujuvuutta sekä helpottaa niiden optimointia niin yksittäisen toimitusketjun kuin koko liikennejärjestelmän tasolla. Järjestelmällinen, mahdollisimman laajapohjainen datan hallinta ja jakaminen voi vähentää merkittävästi päästöjä. Rakentavalla yhteistyöllä tätä kehitystä voidaan nopeuttaa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Ryhmän puheenjohtajana toimii yksikön johtaja, liikenneneuvos Maria Rautavirta liikenne- ja viestintäministeriöstä. Foorumissa on edustajia logistiikka- ja kuljetuspalveluja sekä erilaisia digitalisaatioratkaisuja tarjoavista yrityksistä, keskeisiltä teollisuuden, kaupan ja muilta palveluja käyttäviltä toimialoilta sekä ministeriöistä ja viranomaisista.

Mitä seuraavaksi?

Logistiikan digitalisaation foorumi kokoontuu neljä kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Foorumin toimikausi päättyy 31.12.2023.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Maria Rautavirta p. 040 7185975, Twitter: @mrautavirta

ylitarkastaja Essi Teljo p. 050 328 0398