Takaisin

Logistiikan kehitysohjelman laadinta käynnistyy - ohjelmalle ohjausryhmä ministeri Luhtasen johdolla

Logistiikan kehitysohjelman laadinta käynnistyy - ohjelmalle ohjausryhmä ministeri Luhtasen johdolla

Tiedote 31.05.2004 10.13 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on ryhtynyt laatimaan erillistä kehitysohjelmaa Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi. Ohjelman laatiminen perustuu hallitusohjelmaan, jonka mukaan se laaditaan yhteistyössä valtiovallan, elinkeinoelämän ja korkeakoulujen kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen kertoi asiasta puhuessaan Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkajuhlaseminaarissa Kouvolassa 31. toukokuuta. Luhtanen ryhtyy itse vetämään ohjelman laadintaa johtavaa ohjausryhmää.

- Suomen logistisessa toimintaympäristössä tapahtuu nopeita muutoksia. Globalisaatiokehitys heijastuu myös kansalliseen väylä- ja logistiikkapolitiikkaamme, jonka linjaukset vaativat tarkkaa arviointia ja uusia painopisteitä. Tämä uudelleen tarkastelu tehdään nyt käynnistettävässä kehitysohjelmassa.

Luhtasen mukaan käynnistyvän työn tavoitteena on vahvistaa Suomen logistista asemaa ja kilpailukykyä Itämerellä ja erityisesti Venäjän ja EU:n välisessä kaupassa. Keinoja haetaan siihen, miten Suomi säilyttää roolinsa Venäjälle ja Venäjältä suuntautuvissa kuljetuksissa. Erityisen tärkeää on taata, että Suomen elinkeinoelämällä on myös jatkossa nopeat, toimintavarmat ja kohtuuhintaiset kansainväliset kuljetusreitit tärkeimmille vienti- ja tuontimarkkinoille.

Suomen on entistä hankalampaa säilyttää logistinen asemansa esimerkiksi suhteessa Venäjään, kun Viro, Latvia, Liettua ja Puola pyrkivät vahvasti markkinoille. Myös Venäjän kansallinen väylä- ja satamapolitiikka sekä maan logistisen jakelurakenteen kehittyminen vaikuttavat Suomen tilanteeseen, Luhtanen arvioi. Samalla hän peräänkuulutti yhteishenkeä ja haastoi yritysten ja muiden yhteisöjen edustajat talkoisiin väylä- ja logistiikkapolitiikan kehittämiseksi vaativaa tilannetta vastaavaksi.

Kehitysohjelman tulee perustua kattavaan arvioon Suomen logistisesta kilpailukyvystä ja sen kehityksestä, Luhtanen painotti. Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt tähän liittyen mm. erillisen tutkimushankkeen, jossa tarkastellaan Suomen strategiaa suhteessa Venäjän ulkomaankauppaan. Tutkimuksen tekee Etla-tieto Oy.

Kehittämisohjelma valmistellaan vuoden 2005 toukokuun loppuun mennessä. Ohjausryhmän tulee ottaa huomioon myös valtioneuvoston kanslian Suomi maailmantaloudessa -selvityshanke sekä selvityshankkeen piirissä tehdyt toimenpide-ehdotukset.

Kehitysohjelman ohjausryhmän varapuheenjohtajana toimii Tullilaitoksen pääjohtaja Tapani Erling. Ryhmän jäseninä ovat kansliapäällikkö Juhani Korpela liikenne- ja viestintäministeriöstä, valtiosihteeri Raimo Sailas valtiovarainministeriöstä, pysyvän edustajan sijainen, ulkoasianneuvos Kare Halonen ulkoministeriöstä, pääministerin neuvonantaja Olli Rehn valtioneuvoston kansliasta, johtaja Raimo Mansukoski Teollisuuden ja työnantajien keskusliitosta, apulaisjohtaja Matti Viialainen SAK:sta, rehtori Matti Pursula Teknillisestä korkeakoulusta, pääjohtaja Henri Kuitunen VR-yhtymästä, johtaja Antti Vehviläinen Stora Ensosta, toimitusjohtaja Juha Silvanto Steveco Oy:stä, varatoimitusjohtaja Jukka Laaksovirta Finnlines Oy:stä, toimitusjohtaja Matti Aura Satamaliitosta, hallituksen puheenjohtaja Henry Fagerström Schenker Oy:stä, pääjohtaja Keijo Suila Finnairilta ja johtaja Jyrki Räsänen Inex Partners Oy:stä.

Sihteeristön muodostavat liikenne- ja viestintäministeriöstä liikenneneuvos Lassi Hilska (kuljetus- ja logistiikkayksikkö), neuvotteleva virkamies Kaj-Peter Mattsson (kansainvälisten asioiden yksikkö), rakennusneuvos Juhani Tervala (väyläyksikkö) ja ministerin erityisavustaja Perttu Puro.

Lisätietoja

ministerin erityisavustaja Perttu Puro, puh. 040 779 34 36