Takaisin

Logistiikkakustannusten vähentäminen yrityksille vaikeaa

Logistiikkakustannusten vähentäminen yrityksille vaikeaa

Tiedote 13.07.2006 11.27 fi

Logistiikkakustannusten osuus suomalaisyritysten liikevaihdosta pysyy yhä suhteellisen korkeana, kertoo liikenne- ja viestintäministeriön teettämä logistiikkaselvitys.

Logistiikasta aiheutuvat kustannukset ovat 13 prosenttia yritysten liikevaihdosta.
Aiemmissa selvityksissä osuus on ollut 10-11 prosenttia. Kaikkiaan teollisuuden, kaupan ja rakentamisen vuosittaiset logistiikkakustannukset olivat 26,4 miljardia euroa.

Kustannusten nousua selittää paljolti se, että tutkimuksessa olivat nyt mukana pienet yritykset, joiden logistiikkakustannukset ovat korkeammat kuin keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. Logistiikkaselvitys on varsin kattava: siinä on mukana 2255 suomalaisyritystä.

Suomi on Euroopan unionin puheenjohtajakaudellaan valinnut logistiikan liikennepolitiikan pääteemaksi, sillä logistiikka on tärkeä tekijä EU:n yritysten kilpailukyvylle. Komissio julkisti kesäkuussa logistiikkatiedonannon, jota käsitellään Suomen johdolla. Joulukuun liikenneministerien neuvostossa tavoitteena on hyväksyä tiedonantoa koskevat päätelmät.

Logistiikkaselvityksestä käy ilmi, että suomalaisten yritysten logistiikkakustannukset ovat kehittyneiden maiden keskitasoa. Rahan sitoutuminen suomalaisyrityksissä on kansainvälistä keskiarvoa parempi, eli raaka-aineisiin sijoitetut varat palautuvat yritykseen kassavirtana melko nopeasti. Etenkin kuljetuksia ja huolintaa ulkoistetaan Suomessa enemmän kuin muualla, mutta varastoinnin ulkoistaminen on selvästi vähäisempää.


Ulkoistaminen yleistyy

Selvityksen mukaan suomalaisyritysten logistiikkatoimintojen ulkoistaminen on lisääntymässä. Lisäksi ulkoistaminen kattaa usein laajoja palvelukokonaisuuksia yksittäisten toimintojen sijaan.

Yritykset pyrkivät laajentamaan toimintaansa tukevaa logistiikka-ajattelua toimitusketjun muihin toimijoihin. Tavoitteena on toimitusketjun läpinäkyvyys toimittajiin ja asiakkaisiin päin, mutta käytännössä tavoitetta ei useinkaan saavuteta. Syynä on, että yritykset eivät mielellään luovuta liiketoimintansa kannalta keskeisiä tietoja muiden käyttöön.

Selvitys toteaa, että logistiikan käyttäjien tulisi kehittää varsinkin sisäisiä prosessejaan. Suurilla yrityksillä toimitusketjun läpinäkyvyyden lisääminen on olennaista, muilla yrityksillä asiakaspalvelu ja henkilöstöosaaminen. Logistiikkapalveluyrityksille tärkeintä olisi yhteistyöverkostojen kehittäminen.

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämän logistiikkaselvityksen toteutti Turun kauppakorkeakoulu. Edelliset logistiikkaselvitykset on julkaistu vuosina 1992, 1997 ja 2001.


Lisätietoja:
rakennusneuvos Juhani Tervala, puh. (09) 160 28482 tai 050 552 7260
liikenneneuvos Lassi Hilska, puh. (09) 160 28497 tai 040 543 6573


logistiikkaselvitys liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla osoitteessa www.mintc.fi/julkaisujasarja; painettu versio julkaistaan elokuussa, lisätietoja julkaisusihteeri Hannele Sartjärvi, puh. (09) 160 28332 tai 040 527 4855