Logistikforum överlämnade sitt förslag till framtidsvision för logistiken i Finland

Uutinen 04.06.2010 10.04 fi sv

Den utredning som forumet gjort ska användas som utgångsmaterial då regeringen bereder en logistikstrategi för Finland.

I det allmänna beslutsfattandet bör man beakta näringslivets olika slag av behov, utan att ändå glömma människorna och naturen.

Logistikforum betonade i sitt förslag att den offentliga makten inverkar på hur logistikens verksamhetsmiljö formas bland annat genom lagstiftning och infrastruktur. Då regeringen gör upp den logistiska strategin utgör de mycket komplicerade kedjorna av orsak och verkan en utmaning. Samma "yttre" verksamhetsförutsättningar kan leda till fullständigt olika logistiska lösningar. Å andra sidan kan det logistiska systemet vara effektivt eller ineffektivt, oberoende av omständigheterna.

I strategin definieras det allmännas verksamhetsområden. I den skissar man upp frågor och val som kan främja målsättningarna och beskriver frågor som kan hindra eller bromsa strävan att nå målet.