Lotsningsverksamheten till Finnpilot Pilotage Ab

Uutinen 07.12.2010 15.38 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen undertecknade stiftelseurkund för Finnpilot Pilotage Ab den 7 december 2010. Bolaget inleder sin verksamhet den 1 januari 2011.