null Lumisadetta luvassa edelleen - liikenteessä tarvitaan varovaisuutta ja ennakointia

Lumisadetta luvassa edelleen - liikenteessä tarvitaan varovaisuutta ja ennakointia

Uutinen 23.02.2010 13.04 fi

Liikennevirasto kehottaa autoilijoita ja muita tielläliikkujia erityiseen valppauteen, sillä lumisadetta on luvassa edelleen. Ajonopeuden madaltaminen, turhien ohittelujen välttäminen sekä riittävien turvavälien pitäminen parantavat liikenteen turvallisuutta. Ennakointi on tarpeen myös rautatieliikenteessä. VR ajaa lähi- ja kaukoliikenteen vuoroja poikkeusaikataulujen mukaan.

Merellä kova tuuli saa jääkentän tiivistymään, uomat umpeutumaan ja aiheuttaa jääkenttään puristusta. Meriliikenne Suomen satamiin vaikeutuu ja suurin osa aluksista tarvitsee jäänmurtajan avustusta.

Myös luotsaus rannikkoväylällä hidastuu näkyvyyden heikentyessä. Luotsin saaminen aluksiin vaikeutuu ja liikenne ruuhkautuu.

Vinkkejä matkantekoon ja ajantasaista liikennetietoa saa Liikenneviraston internet-sivuilta osoitteesta www.liikennevirasto.fi/alk.