Takaisin

Luokituslaitosten valvonta tiukemmaksi merenkulussa

Luokituslaitosten valvonta tiukemmaksi merenkulussa

Tiedote 15.06.2006 13.04 fi

Luokituslaitosten valvonta Euroopan unionissa tulee kiristää, ehdottaa Euroopan komissio. Laitosten valvontajärjestelmä on tarkoitus yhtenäistää, ja katsastusoikeuksien peruuttamista tulisi voida tehostaa laitokselle annettavalla sakolla.

Luokituslaitoksia ja lippuvaltion vastuuta koskevat direktiiviehdotukset kuuluvat EU:n merenkulun kolmanteen turvallisuuspakettiin. Lippuvaltion vastuuta komissio haluaisi lisätä muun muassa siten, että lippuvaltion oman aluksen lähtö merelle tulisi estää, kunnes alus on merikelpoinen. Muutos tiukentaa voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.

Valtioneuvosto lähetti direktiiviehdotuksia koskevan kirjelmän eduskunnalle 15. kesäkuuta. Kirjelmässä ehdotuksiin suhtaudutaan pääosin myönteisesti. Etenkin luokituslaitosten valvonnan lisääminen on valtioneuvoston mukaan kannatettavaa.
Lisätietoja:
hallitusneuvos Kaija Suvanto, puh. (09) 160 28543 tai 040 595 2041