Luotsauslain muutos lausunnolle

Uutinen 26.06.2009 15.52 fi sv

Luotsivene

Liikenne- ja viestintäministeriön luonnos hallituksen esitykseksi luotsauslain muuttamisesta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Esityksen mukaan luotsauslakia on tarkoitus täsmentää luotsaustoiminnan harjoittamista koskevien tulkinnanvaraisuuksien poistamiseksi.

Lakiesityksessä englannin kieli otettaisiin linjaluotsintutkintokieleksi suomen ja ruotsin kielen rinnalle ja luotsinkäyttövelvollisuutta laajennettaisiin luotsin otto- ja jättöalueille. Myös luotsin ja linjaluotsin tutkintoihin liittyvä koeluotsaus säädettäisiin tehtäväksi laivasimulaattorissa.

Lisäksi lakiin tehtäisiin liikenne- ja viestintäministeriön liikennehallinnon virastouudistuksen ja Luotsausliikelaitoksen yhtiöittämisen edellyttämät muutokset.