LVM beviljar 30 miljoner euro för fartygsinvesteringar som förbättrar miljöskyddet

Uutinen 21.12.2010 12.00 fi sv en

Kommunikationsministeriet har att bevilja Viking Line Abp 28 miljoner euro och Oy Gaiamare Ab 2 miljoner euro för investeringar i fartyg som förbättrar miljöskyddet.

Viking Line har ansökt om stöd för att bygga en passagerarbilfärja. Enligt planerna ska fartyget överlåtas till bolaget år 2013. Gaiamare ansökte om stöd för ett kombinationsfartyg som blir färdigt år 2012 och som ska gå i fraktfart.