LVM ehdottaa hallinnonalalleen 2,9 miljardia euroa

Uutinen 08.08.2013 13.42 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2 970 miljoonan euron määrärahoja vuodeksi 2014.

Liikennepolitiikan lohkolle ehdotetaan yhteensä 1 981 miljoonaa euroa, josta liikenneverkon osuus on 1 701 miljoonaa euroa. Viestintäpolitiikan lohkolle ehdotetaan 534 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriön ehdotus liikenne- ja viestintäministeriön budjetiksi vuodelle 2014 on pääosin ministeriön oman ehdotuksen mukainen.

Liikennepoliittisessa selonteossa nimetyt liikennehankkeet ehdotetaan käynnistettäväksi liikenne- ja viestintäpoliittisessa ministerityöryhmässä toukokuussa 2013 päätetyllä tavalla.

Vuonna 2014 käynnistetään neljä tiehanketta: mt 101 Kehä I:n parantaminen, valtatie 4 Rovaniemen kohta, valtatie 5 Mikkelin kohta sekä E18 Hamina-Vaalimaa -hankkeen valmistelu.

Valtion omistaman liikenneverkon ylläpitoon eli perusväylänpitoon käytetään 1 061 milj. euroa. Perusväylänpidossa käynnistetään kaksi liikennepoliittisessa selonteossa nimettyä hanketta.

Liikenteen tukemiseen ja ostopalveluihin ehdotetaan 227,3 milj. euron määrärahaa.

Yleisradion julkisen palvelun toiminta rahoitetaan valtion televisio- ja radiorahaston varoista. Rahastoon tehtävä siirto rahoitetaan yleisradioverolla. Vuonna 2014 määräraha on 512 milj. euroa. Määrärahan suuruus tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavaksi.