LVM ehdottaa hallinnonalalleen 2,9 mrd. euroa

Uutinen 08.08.2012 15.32 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 2 910,5 miljoonan euron määrärahoja vuodeksi 2013. Budjetin loppusummaa kasvattaa eniten Yleisradion rahoitusuudistus.

Liikennepolitiikan lohkolle ehdotetaan yhteensä 1 922,1 miljoonaa euroa, josta liikenneverkon osuus on 1 651,7 miljoonaa. Viestintäpolitiikan lohkolle ehdotetaan 524 miljoonaa euroa.

Hallitus antoi huhtikuussa 2012 liikennepoliittisen selonteon, jonka kymmenvuotisen kehittämisohjelman hankkeita aletaan toteuttaa tulevalla budjettikaudella. Hallituskaudella käynnistettävien hankkeiden kokonaiskustannusarvio on noin 1 000 miljoonaa euroa. Painopistettä siirretään suurista kehittämishankkeista nykyisen liikenneväyläverkon kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen.

Uusina, selontekoon liittyvinä hankkeina ehdotetaan vuonna 2013 aloitettavaksi Kehä III:n toinen vaihe sekä tie-, meri- ja rataliikenteen ohjausjärjestelmien uusiminen.

Meneillään oleviin väylähankkeisiin LVM ehdottaa 552 milj. euron määrärahaa. Vuonna 2013 on käynnissä yhteensä 15 väylähanketta, joista 11 on tiehankkeita ja 4 ratahankkeita.

Perusväylänpitoon ehdotetaan 935 miljoonan euron määrärahaa. Lisäksi väylänpitoon on käytettävissä tuloja, joiden vaikutuksesta perusväylänpidon kokonaismääräraha on 1 009 miljoonaa euroa. Tästä summasta tienpitoon osoitetaan 557 milj., radanpitoon 359 milj. ja vesiväylänpitoon 93 milj. euroa.

Liikenteen tukemiseen ja ostoihin ehdotetaan 227,8 milj. euron määrärahaa, joka on noin 23 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2012. Summaa kasvattaa lähinnä alusinvestointien ympäristötuki. Valtiovarainministeriön ehdotus liikenteen tukemiseen ja ostoihin on 225,8 milj. euroa.

Ensi vuoden alusta lukien luovutaan televisiomaksusta ja otetaan käyttöön Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi yleisradiovero, joka tuloutetaan valtion talousarvioon verotuloihin. Vastaavasti otetaan LVM:n budjettiin määräraha suoritettavaksi valtion televisio- ja radiorahastoon.

Vuonna 2013 määräraha on 500 milj. euroa. Määrärahan suuruus tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti.