Takaisin

LVM hahmotteli liikenteen ja viestinnän haasteita tulevalle hallituskaudelle

LVM hahmotteli liikenteen ja viestinnän haasteita tulevalle hallituskaudelle

Tiedote 17.08.2006 14.26 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut kaksi tulevaisuuskatsausta puolueiden käytettäväksi kevään 2007 hallitusneuvotteluissa. Toinen katsaus hahmottelee ubiikkiyhteiskuntaa ja toinen liikennepolitiikkaa.

Katsaukset on laadittu ministeriössä virkatyönä sidosryhmien ja alan kanssa keskustellen.

Tulevaisuuskatsauksissa arvioidaan liikennejärjestelmän ja viestintämarkkinoiden tilaa vuonna 2015. Katsauksissa esitetään vaihtoehtoisia toimia, joilla alan haasteisiin pysyttäisiin vastaamaan.

Ministeriö näkee seuraavan hallituskauden keskeisinä viestinnän painopisteinä muun muassa laajakaista- ja taajuuspolitiikan, julkisen palvelun televisiotoiminnan sekä uuden televisiotekniikan. Myös tekijänoikeuskysymysten ministeriö arvioi korostuvan.

Arjen tietoyhteiskunnassa viestintäpalvelut liittyvät ihmisten ja yritysten toimintaan ajasta ja paikasta riippumatta. Median jakeluväylät lisääntyvät ja Internetin merkitys jakelukanavana kasvaa.

Viestinnän tulevaisuuskatsauksessa käsitellään mm. YLE:n roolia tässä uudessa toimintaympäristössä. Julkisen palvelun edellytysten turvaamiselle on kolme vaihtoehtoa. Nykyinen televisiomaksujärjestelmä voitaisiin säilyttää tehostettuna, toiminta voitaisiin rahoittaa suoraan valtion budjetista tai sallittaisiin mainosrahoitusmahdollisuus.

Radiotaajuuksien tehokkaan käytön varmistamiseksi nykyjärjestelmälle pidetään vaihtoehtoina taajuuksien täyttä tai rajoitettua kaupallistamista.

Keskeisiä liikennepoliittisia kysymyksiä ovat perusväylänpidon riittävä rahoitus, logistiikka ja alan elinkeinotoiminnan tehostaminen sekä joukkoliikenteen kehittäminen. Liikenneturvallisuus ja liikenteen ympäristöasiat vaativat lisääntyvää huomiota.

Liikenteen tulevaisuuskatsauksessa otetaan esille muun muassa tienkäyttömaksut. Maksuja kerättäisiin eniten ruuhka-alueilta ja vähiten seuduilla, joilla auto on käytännössä ainoa kulkuväline. Vaihtoehtona tälle voitaisiin kokeilla raskaan liikenteen tiemaksua. Maksu toteutettaisiin joko kilometriverona koko tieverkolla tai alueellisena tienkäyttömaksuna.


Lisätietoja

kansliapäällikkö Harri Pursiainen, puh. (09) 160 28389, 0500 787 742
ylijohtaja Harri Cavén, puh. (09) 160 28500, 0400 607 848 (liikennejärjestelmät)
ylijohtaja Liisa Ero, puh. (09) 160 28461, 050 555 0072 (viestintämarkkinat)