Takaisin

LVM ja VR sopivat kaukojunaliikenteestä vuoden 2011 loppuun

LVM ja VR sopivat kaukojunaliikenteestä vuoden 2011 loppuun

Tiedote 22.02.2007 14.03 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö solmii VR Oy:n kanssa sopimuksen kannattamattoman henkilöjunaliikenteen ostoista. Sopimuskausi turvaa junaliikenteen nykyisen tason ja kestää vuoden 2011 loppuun asti.

Ostojen enimmäissumma on sopimuskauden aikana 156 miljoonaa euroa eli vuosittain runsaat 30 miljoonaa euroa. Hallituksen raha-asiainvaliokunta puolsi sopimuksen tekemistä 22. helmikuuta.

Ostoliikenteeseen kuuluu pikajuna- ja kiskobussiliikennettä eri puolilla Suomea. Tulevan vuoden liikennesuunnitelma ja sopimukseen sisältyvät junavuorot vahvistetaan vuosittain syyskuussa.

Sopimuksessa on kohta, joka palkitsee VR:n aikataulujen täsmällisestä noudattamisesta. Jos junien täsmällisyysprosentti on yli 91, liikenne- ja viestintäministeriö maksaa VR:lle bonusta. Alle 89 prosentin jäävästä täsmällisyydestä VR joutuu maksamaan sanktiomaksuja ministeriölle.

Ostamalla junavuoroja suoraan VR:ltä liikenne- ja viestintäministeriö turvaa tarpeellisiksi arvioituja alueellisia ja valtakunnallisia matkustusyhteyksiä, joita ei voida hoitaa pelkästään asiakastuloilla.Lisätietoja:
yli-insinööri Marcus Merin, puh. (09) 160 28374 tai 040 768 1261