null LVM korjaa Iltalehden kirjoituksessa kerrottuja virheellisiä tietoja virastouudistuksesta

LVM korjaa Iltalehden kirjoituksessa kerrottuja virheellisiä tietoja virastouudistuksesta

Uutinen 19.02.2018 09.04 fi

Iltalehti sivuaa 18.2. www.iltalehti.fi-sivustollaan julkaistussa kirjoituksessa valmisteilla olevaa liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) hallinnonalan virastouudistusta. Iltalehti kertoo LVM:n ehdottaneen, että ”tiet paketoidaan keskusvirastoon, jonka nimi olisi Väylävirasto”. Toisin kuin Iltalehti kertoo, ehdotettu Väylävirasto on nimensä mukaisesti virasto ja sen tehtävät ovat viranomaistoimintaa. Ehdotetun virastouudistuksen tarkoituksena ei ole ”mahdollistaa” Väyläviraston muuttamista myöhemmin osakeyhtiöksi, kuten Iltalehti kirjoittaa.

Virastouudistuksella ei siis tavoitella väylien yhtiöittämistä. Virastouudistuksella tavoitellaan ensisijaisesti virastojen roolien selkiyttämistä ja hallinnonalan synergian tehostamista.

Liikenne- ja viestintäministeriö on kertonut 19.1. tiedotteessa, että lakiluonnoksessa ehdotetaan kahta virastoa: Nykyinen Liikennevirasto jatkaisi toimintaansa Väyläviraston nimellä. Nykyiset Liikenteen turvallisuusvirasto ja Viestintävirasto yhdistyisivät uudeksi virastoksi nimeltä Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom.

Väylävirastolla säilyisivät nykyisistä tehtävistä liikenneväylien suunnitteleminen, kehittäminen ja kunnossapito mukaan lukien talvimerenkulun tehtävät. Nykyisen Liikenneviraston lupa- ja valvontatehtävät ehdotetaan valtaosin siirrettäväksi uuteen Liikenne- ja viestintävirastoon.

Lakiluonnoksen lausuntoaika päättyy 23.2.2018. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Lisätietoja:

Yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 0295 34 2077