LVM myöntää 30 miljoonaa euroa alusten ympäristöinvestointeihin

Uutinen 21.12.2010 11.54 fi sv en

Liikenne- ja viestintäministeriö myöntää Viking Line Abp:lle 28 miljoonaa euroa ja Oy Gaiamare Ab:lle 2 miljoonaa euroa alusten ympäristönsuojelua parantaviin investointeihin.

Tuen maksaminen edellyttää, että Euroopan unionin komissio hyväksyy tukiohjelman.

Avustuksen tarkoituksena on parantaa Suomen kilpailukykyä ja vaikuttaa myönteisesti merenkulkualan työllisyyteen. Lisäksi ministeriö haluaa edistää uuden teknologian hyödyntämistä, jolla voidaan lievittää IMO:n rikkipäätöksen mahdollisia haitallisia vaikutuksia ja edistää uuden ympäristöteknologian käyttöön ottoa.