Takaisin

LVM:n esitys: Lisäbudjetista rahaa Suhangon tiehen, luotsaukseen ja varoitusjärjestelmään

LVM:n esitys: Lisäbudjetista rahaa Suhangon tiehen, luotsaukseen ja varoitusjärjestelmään

Tiedote 27.04.2005 15.32 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää vuoden 2005 ensimmäiseen lisäbudjettiin mm. Suhangon kaivostien rakentamista tilapäisrahoituksella sekä määrärahaa luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmän kehittämiseen ja Saimaan alueen luotsausmaksujen hintatukeen.

Lisäbudjettiehdotuksessa Tiehallinto oikeutettaisiin solmimaan Suhangon kaivostien rakentamisesta sopimus, joka kattaa enintään 3,5 miljoonan euron kokonaiskustannukset.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta katsoi maaliskuussa, että Ranuan kunnassa sijaitsevan Suhangon tieyhteys voidaan toteuttaa tilapäisrahoituksella, jossa kustannukset maksaa alkuvaiheessa kaivosyhtiö. Valtio maksaisi rakentamiskustannukset yhtiölle kahden vuoden kuluttua tien käyttöönotosta sillä edellytyksellä, että kaivos on silloin edelleen käynnissä.

Saimaan alueen luotsauksen hintatukeen liikenne- ja viestintäministeriö esittää runsaan 938 000 euron määrärahaa. Luotsausliikelaitos perii Saimaan alueella luotsaustaksaa, joka on noin neljännes rannikkoalueen taksoista. Lisämäärärahan tarve aiheutuu Saimaan alueen liikenteen ja luotsaustoiminnan lisääntymisestä.

Luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmän rakentamiseen esitetään 1,7 miljoonaa euroa. Järjestelmän vuotuisten kustannusten arvioidaan olevan 1,2 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen lisäbudjettiin 23,6 miljoonan euron lisämäärärahoja. Suurin määrärahakohde on Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen, 17 miljoonaa euroa. Rahoitustarve aiheutuu tunneliurakoiden arvioitua suuremmista kustannuksista ja ruoppaustöistä.

Valtiovarainministeriö ei omassa lisäbudjettiehdotuksessaan esitä määrärahoja luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmään eikä luotsaustukeen. Suhangon kaivostie ja Vuosaari sen sijaan sisältyvät myös valtiovarainministeriön ehdotukseen.


Lisätietoja

valtiosihteeri Perttu Puro, puh. (09) 160 28325 tai 040 779 3436