Takaisin

LVM:n ohje: Ympäristöystävällisyys osaksi kuljetuspalveluiden valintaa

LVM:n ohje: Ympäristöystävällisyys osaksi kuljetuspalveluiden valintaa

Tiedote 17.01.2007 12.29 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö toivoo ympäristöystävällisten kuljetusten yleistyvän. Kuljetuspalveluiden ostajien toivotaan kiinnittävän valinnoissaan entistä enemmän huomiota myös kuljetusten energiatehokkuuteen.

Ympäristöystävälliseltä tavara- tai joukkoliikenteeltä voidaan vaatia muun muassa vähäpäästöisiä ajoneuvoja ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä. Kuljetusten ympäristöystävällisyyttä voidaan mitata myös kuljettajien saamalla taloudellisen ajotavan koulutuksella.

Nämä kriteerit sisältyvät liikenne- ja viestintäministeriön laatimaan ohjeeseen ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden kuljetusten hankintaan. Ohje on tarkoitettu viranomaisille ja yksityisille yrityksille tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen kuljetuspalveluita valittaessa.

Tarjouspyynnössä kuljetusyrityksille voidaan asettaa pakollisia vaatimuksia tai vertailukriteerejä.

Pakollisia vaatimuksia voivat olla esimerkiksi tietyn vaatimustason täyttävä kalusto tai että yritys on sitoutunut jonkin tunnustetun ympäristöjärjestelmän toteuttamiseen. Vertailuun hyväksyttyjen tarjousten tulee täyttää asetetut ehdot.

Pakollisten vaatimusten sijaan voidaan asettaa vertailukriteerejä, joiden perusteella tarjoukset asetetaan paremmuusjärjestykseen. Valintaperusteena voivat olla esimerkiksi taloudellisen ajotavan koulutuksen määrä ja vaihtoehtoisen polttoaineen käyttö.

Ministeriön antama ohje liittyy eduskunnan hyväksymään hankintalakiin. Laissa määritellään entistä tarkemmin mm. tarjousmenettelyn kulku sekä se, miten tarjouksen valinnassa voidaan ottaa huomioon ympäristö ja energiatehokkuus. Ministeriön ohje on suositus, eikä se aseta lisävelvoitteita lakiin nähden. Hankintalain velvoitteet tulevat voimaan 1.6.2007.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut jo vuonna 2000 suosituksen siitä, miten energiatehokkuus voitaisiin ottaa huomioon julkisissa hankinnoissa. Erityistä liikenne- ja kuljetuspalveluja koskevaa ohjeistusta ei kuitenkaan ole aiemmin ollut.


Lisätietoja:
liikenneneuvos Risto Saari, puh. (09) 160 28878 tai 040 840 7160