LVM:n palveluosaston osastopäällikön virka haettavana

Uutinen 21.04.2016 12.29 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriössä on haettavana palveluosaston osastopäällikön virka 1.9.2016 lukien viiden vuoden määräajaksi.

Osastopäällikkö osallistuu ministeriön johtamiseen johtoryhmissä sekä johtaa osastonsa toimintaa ja vastaa siitä, että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

Palveluosaston toimialaan kuuluvat ministeriön toimialalta ne asiat, jotka koskevat palveluita ja palvelumarkkinoita mukaan lukien mm. yleispalvelu, julkinen palvelu sekä palveluiden käyttäjien oikeudet ja kuluttajansuoja, elinkeinopolitiikka palvelutoiminnassa ja sisämarkkinoiden kehittäminen sekä sähköinen kaupankäynti.

Tieto virkaa hakeneista on julkinen. Kaikkien hakijoiden nimet julkaistaan ministeriön internetsivuilla hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakuilmoitus on luettavana Valtiolle.fi-palvelussa.