null LVM:n virkamiesjohto ei aja lehtien arvonlisäveron muuttamista

LVM:n virkamiesjohto ei aja lehtien arvonlisäveron muuttamista

Uutinen 27.05.2011 10.50 fi sv

Julkisuudessa on esiintynyt viime päivinä väitteitä, että liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesjohto ajaisi lehtien arvolisäveron muuttamista.

- Väite on perätön. Viime huhtikuussa julkaistussa selvitysmiesraportissani Bittejä paperilla - tietoyhteiskunnan lehtijakelu päinvastoin esitin, että lehdille edulliseen arvonlisäverotukseen ei kajota. Jos verokantaa kuitenkin nostettaisiin veropoliittisista tai muista syistä, se olisi tehtävä pitkän sopeutumisajan puitteissa ja kompensoiden menetykset lehdistölle. Oma kantani ei ole vuodessa muuttunut, korostaa kansliapäällikkö Harri Pursiainen.

- Valtioneuvoston kanslian pyynnöstä laaditussa hallinnonalamme menoinventaarissa 15.3.2011 todettiin, että viestinnän toimialalla on olemassa verotukia kuten alhaisempi arvonlisäverokanta, jota voidaan tarkastella yksityiskohtaisemmin, jos valtioneuvostotasolla laaditaan yleinen yritystukien arviointi. Inventaari vain luetteloi hallinnonalan yritystuet, mutta sekään ei aja verokantaan kajoamista, Pursiainen sanoo.